Waterstof-subsidie in de maak

Om de overgang naar een waterstofeconomie in Nederland te versnellen, zint het ministerie van Economische Zaken en Klimaat op een tijdelijke subsidieregeling voor groene-waterstofproductiefaciliteiten. Bedrijven die hiervoor plannen hebben, worden opgeroepen hun behoeften en wensen voor deze regeling kenbaar te maken tijdens een marktconsultatie.

Via de consultatie wil het ministerie te weten komen welke bedrijven de komende jaren fabrieken of lijnen willen bouwen voor de productie van waterstof op een commerciële schaal en welke ondersteuning ze daarbij van overheidswege willen ontvangen.

Bij de plannen voor groene-waterstofproductiefaciliteiten gaat ‘t in het bijzonder om elektrolyse-installaties waarmee water met behulp van elektriciteit wordt gesplitst in zuurstof en waterstof, maar ook om onderdelen of accessoires voor deze installaties zoals vermogenselektronica of compressietechnologie.

Voor de benodigde onderzoek- en ontwikkelingsactiviteiten, haalbaarheidsstudies, test-infrastructuur dan wel pilot- of demonstratieprojecten wil het ministerie bedrijven financiële steun in het vooruitzicht stellen via een tijdelijke subsidieregeling. De regeling wordt opgezet samen met GroenvermogenNL. Deze organisatie, een uitvloeisel van de programma’s van de Topsectoren HTSM, Chemie en Energie, zet zich in voor industrieel gebruik van groene waterstof en gaat het budget leveren voor de regeling.

De subsidieregeling moet een extra impuls geven aan de transitie naar een klimaatneutrale economie waarin minder (fossiele) brandstoffen omgaan. Bovendien ziet de Nederlandse overheid voor de maakindustrie kansen weggelegd binnen een internationale waterstofeconomie. Nederlandse maakbedrijven kunnen een belangrijke rol gaan spelen bij de productie en toelevering van technologie, meent het ministerie. Een nieuwe tijdelijke subsidieregeling kan hen daarbij op weg helpen.

Maakbedrijven met plannen of voornemens voor groene-waterstofproductiefaciliteiten kunnen tot maandag 19 juni a.s. deelnemen aan de consultatie. De resultaten van de raadpleging tellen mee bij het bepalen van het budget voor de regeling. Een toelichting op de consultatie en de consultatievragen vindt u op deze webpagina van RVO NL

  • Foto: ontwerp groene-waterstoffabrieken Vlissingen en Terneuzen, © Sweco.