Bouwakkoord Staal

’t Is onbetwist de meest omvangrijke, verstrekkende en complexe opgave voor de internationale gemeenschap voor nu en komende jaren: hoe houden we de aarde leefbaar voor de huidige en komende generaties? De opwarming van de aarde, de ingrijpende aanspraak op primaire grondstoffen, de afname van biodiversiteit: de aanhoudende aantasting van het leefmilieu van mens, flora en fauna moet een halte worden toegeroepen.

Daartoe zijn zowel mondiaal als op Europees en nationaal niveau ‘harde’, onderling verwante doelen gesteld, beleidsplannen gesmeed en maatregelpakketten samengesteld. Zo kent Nederland haar eigen nationaal Klimaatakkoord, in lijn met het internationale Akkoord van Parijs. De Europese Unie heeft Fit for 55, het beleidsprogramma dat per 2030 moet uitmonden in 55% minder emissie van CO2 dan in 1990.

Daarnaast heeft de EU het Circular Economy Action Plan gelanceerd dat in ons land zijn evenknie kent in het Rijksbreed programma Nederland Circulair 2050. De beide plannen voorzien – voor alle economische sectoren – in een forse afname van de inzet van primaire grondstoffen: met minimaal 50% per 2030 en met 100% per 2050.

Duurzame coalitie

Ook de Nederlandse bouwsector staat voor de grote uitdaging om de milieueffecten van de productie en toepassing van materialen en producten in gebouwen en bouwwerken terug te dringen. Voor het (verder) verduurzamen van staal in de bouw hebben alle schakels in de staalbouwketen – van opdrachtgeving en ontwerp tot met productie, uitvoering en demontage en recycling – hun krachten gebundeld op initiatief van de landelijke kennis- en netwerkorganisatie Bouwen met Staal.

Samen op weg naar een duurzame toekomst met staal.

Hun collectieve visie, missie, ambities en strategie voor verdere reductie van grondstoffeninzet, energiegebruik, emissies, hinder en afval als gevolg van het bouwen met staal per 2030 en de jaren hebben ze vastgelegd in het Bouwakkoord Staal.

Duurzaam perspectief

Dit convenant voor de gehele staalbouwketen is op 10 maart 2022 door alle betrokkenen ondertekend. In het kader van het Bouwakkoord Staal wordt multidisciplinair verder gewerkt om de verduurzamingsambities doeltreffend te vertalen in de individuele bedrijfs- en projectpraktijk.

Namens de verschillende schakels in de staalbouwketen zijn bij het Bouwakkoord Staal en de bijbehorende activiteiten de zogeheten koplopers in verduurzaming betrokken. Voorzitter van het Bouwakkoord Staal is Jacqueline Cramer.

Bouwakkoord Staal: akkoord door en voor de Bouw voor het nog duurzamer produceren, ontwikkelen, ontwerpen en bouwen met Staal.

• Foto’s (v.b.n.b.) Holland Staal• Bouwen met Staal.

• Update: 14-06-2023.