Colofon

Deze website biedt informatie over het Bouwakkoord Staal en activiteiten in het kader van dit ketenconvenant en daarmee verwante activiteiten voor de verdere verduurzaming van het toepassen van staal in de bouwsector.

Uitgave: Bouwen met Staal, Zoetermeer, t.b.v. het Bouwakkoord Staal.

Samenstelling: Arend Dolsma (Bouwen met Staal).

Ontwerp en realisatie: Vuurrood, Rotterdam.

Uitgever en degenen die aan deze website hebben meegewerkt, hebben bij samenstelling en productie ervan de uiterste zorgvuldigheid betracht. Bouwen met Staal sluit, mede t.b.v. medewerkenden aan deze website, elke aansprakelijkheid uit voor direct of indirecte schade die is ontstaan door of verband houdt met de toepassing van de inhoud van deze publicatie.

© Bouwen met Staal, maart 2022.

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties voor deze website? Stuur een mail naar arend@bouwenmetstaal.nl

  • Foto: Cultuurcentrum Eemhuis, Amersfoort (Neutelings Riedijk Architecten, © GS Staalwerken).