Jacqueline Cramer

Onafhankelijk inspirator en deskundige gids. Of met een mooi woord: transitiemakelaar. Dat is Jacqueline Cramer voor het Bouwakkoord Staal.

Jacqueline Cramer is werkzaam als hoogleraar duurzaam innoveren aan de Universiteit Utrecht en als strategisch adviseur bij het Utrecht Sustainability Institute (USI). Daarnaast is ze ambassadeur Circulaire Economie van de Economic Board Amsterdam.

Landelijke bekendheid verwierf Jacqueline als minister van VROM, tussen februari 2007 en februari 2010. Na het ministerschap startte ze haar eigen adviesbureau ‘Cramer Milieuadvies’, om bedrijven te ondersteunen bij de integratie van duurzaamheid in hun strategie.

‘Met het Bouwakkoord Staal is de gehele staalbouwketen op weg naar 100% circulair bouwen met staal.’

Jacqueline Cramer

Inmiddels zet Jacqueline zich al zo’n 40 jaar in voor duurzaamheid en milieuzorg binnen bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, politiek en onderwijs. Daartoe was ze onder meer SER-kroonlid en bekleedde ze bestuursfuncties bij bijvoorbeeld de Vereniging Milieudefensie en het Wereld Natuurfonds. Ook was ze actief als voorzitter uitvoering van het Betonakkoord.

Momenteel is Jacqueline – naast het Bouwakkoord Staal – nauw betrokken bij diverse praktische duurzaamheidsinitiatieven zoals de Plastic Soup Foundation en het Energie Service Company Netwerk.

‘Het proces is de basis voor transitie. Ga ’t doen en leer tijdens het veranderingsproces.’

Jacqueline Cramer