Organisatie

BAS: voor én door de staalbouwketen

Het Bouwakkoord Staal (BAS) staat voor wat de gehele staalbouwketen in Nederland – van opdrachtgevers en ontwerpers tot en met staalbouwers, staalhandelaren, staalproducenten en specialisten in recycling en hergebruik – sámen gaan doen om het gebruik van staal in de bouw en infrastructuur verder te verduurzamen.

Om deze gemeenschappelijke ambitie succesvol te vertalen in de praktijk van het ontwikkelen, ontwerpen, produceren, bouwen en hergebruiken van staal is ’t essentieel dat het Bouwakkoord Staal door de gehele nationale staalbouwketen wordt herkend, erkend en omarmd.

Koploper-aanpak

Daarom heeft Bouwen met Staal – de landelijke kennis- en netwerkorganisatie voor staal in de bouw – het initiatief genomen om het Bouwakkoord Staal op te zetten, in te vullen en ‘uit te rollen’ in nauwe samenspraak met vertegenwoordigers van alle schakels in de keten.

Namens hun beroepsgroep of branche hebben deze ‘koplopers’ op het gebied van duurzaamheid hun expertise, ervaringen en inzichten ingebracht bij de inhoudelijke samenstelling van het convenant. En nu het BAS er is, blijven ze ondersteuning bieden bij de verdere uitwerking van de duurzame uitgangspunten en ambities en de implementatie ervan in de brede (staal)bouwpraktijk.

De koplopers zijn verenigd in de Kerngroep BAS, onder auspiciën van Bouwen met Staal en onder voorzitterschap van Jacqueline Cramer (hoogleraar duurzame innovatie Universiteit van Utrecht). Binnen de kerngroep fungeert Jacqueline Cramer als onafhankelijke inspirator en deskundige gids. Kwartiermaker, organisator en coördinator van het BAS is Bouwen met Staal.

Good green governance

Namens alle partijen die participeren in het Bouwakkoord Staal wordt in de nabije toekomst een Stuurgroep en Voortgangscommissie in het leven geroepen.

De Stuurgroep wordt geformeerd uit maximaal 10 representanten van participerende partijen, onder onafhankelijk voorzitterschap. De stuurgroep krijgt als voornaamste taak te sturen op doelen en conventies van het akkoord.

De monitoring en evaluatie van de voortgang van activiteiten in het kader van het akkoord komt te berusten bij de Voortgangscommissie. Deze commissie rapporteert aan de stuurgroep en participanten.

De beide commissies krijgen organisatorische ondersteuning van het secretariaat. Het secretariaat wordt tevens het centrale contactpunt voor iedereen met vragen over het Bouwakkoord Staal.

• Foto’s: onderwijsgebouw IPC Technovium, ROC, Nijmegen (AGS Architecten).

• Update: 11-01-2022.