Opschalen

Tijdens de opschalingsfase maken alle disciplines binnen de Nederlandse staalbouw en verwante sectoren zoals technisch onderwijs en onderzoek nader kennis met de roadmap en handelingsperspectieven, opgesteld in de opbouwfase.

Fasering Bouwakkoord Staal.

Begin 2023 is de opbouwfase overgegaan in de opschalingsfase, die ten minste doorloopt tot het eerste doeljaar, 2030. In deze fase zijn uitvoeringsteams aan zet om de roadmap en handelingsperspectieven te implementeren.

Ook wordt in deze fase gewerkt aan de borging van de gemaakte afspraken met alle betrokken partijen en worden mogelijk nieuwe aanbestedingsprocedures ontwikkeld die corresponderen met de ambities en conventies van het Bouwakkoord Staal.

• Foto: hergebruikte en remontabele staalconstructie bedrijfsverzamelgebouw Nexteria – Unit C, Deventer (© Nexteria, Circulair staal Barneveld).

Last update: 12-06-2023.