Steun voor verduurzamen bestaand maatschappelijk vastgoed

Aankomende maandag 3 juni luidt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de derde ronde in van de subsidieregeling Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA).

De Rijksoverheid heeft DUMAVA in het leven geroepen om eigenaren van maatschappelijk vastgoed, zoals een schoolgebouw, kerk of stadhuis, tegemoet te komen in de kosten van de verduurzaming van hun panden. Maandag 3 juni a.s. stelt RVO de regeling voor de derde keer in successie open.

Per aanvraag is ditmaal minimaal € 5.000 subsidie beschikbaar voor eigenaren die één, twee of drie verduurzamingsmaatregelen treffen. Voor een integraal verduurzamingsproject ligt minimaal € 25.000 in het verschiet. Zo’n project behelst een pakket aan maatregelen, gebaseerd op een eerder uitgebracht Maatwerk- of Duurzame Monumenten-advies.

Bij alle aanvragen ligt het subsidieplafond op 1,5 miljoen euro.

Het Rijk heeft voor DUMAVA 2024 een totaalbudget gereserveerd van € 237.500. Hiervan is € 166.250 bestemd voor integrale verduurzamingsprojecten.

In de Maatregelenlijst DUMAVA 2024 is te zien welke typen maatregelen en projecten voor subsidie in aanmerking komen en aan welke voorwaarden ze dienen te voldoen. Voorbeelden van DUMAVA-waardige maatregelen zijn het aanbrengen van een groen dak (voor reductie van de koellast van het vastgoed), het isoleren van dak, gevels en vloeren (voor verbetering van de isolerende werking van de bestaande thermische schil), het installeren van een warmtepomp (voor verwarming en koeling van het gebouw) of de aansluiting op een warmte-/koudste.

De gebouweigenaar kan een subsidieaanvraag vanaf 3 juni en nog tot 31 oktober indienen bij RVO. Dat dient te gebeuren vóór aanvang van de opdrachtverlening aan de aannemer(s) voor uitvoering van werkzaamheden.

  • Gerenoveerd Econasium, Amsterdam (DMV Architecten).