Staalreinigingsspecialist in de knel door gering aanbod vervuild schroot

Nog geen twee jaar na de opening van het fabriekscomplex in Delfzijl ziet Purified Metal Company (PMC) zich genoodzaakt tot een ingrijpende sanering. Het bedrijf, gespecialiseerd in het schoonmaken van verontreinigd staal vóór recycling, kampt met forse financiële tegenwind en moet vijftien van de 47 medewerkers laten afvloeien. Voornaamste oorzaak van de tegenvallende omzet is dat het bedrijf te weinig vervuild schroot krijgt aangeboden.

In de fabriek in Delfzijl kan PMC vervuild staalschroot, afkomstig van bijvoorbeeld afgedankte boorplatforms, treinstellen, schepen en gebouwconstructies, schoonmaken vóórdat ’t wordt ingezet bij de productie van nieuw staal. In een afgesloten staalbad met een temperatuur van 1550 ºC wordt het schroot ontdaan van alle voorkomende, schadelijke verontreinigingen zoals kwik en andere zware metalen, asbest en oude verflagen die Chroom VI bevatten. In de vorm van broodjes van zo’n 10 kg., de zogeheten Purified Metal Blocks, gaat het gereinigde schroot vervolgens naar de staalproducent voor inzet bij de fabricage van nieuw staal.

Per jaar zou PMC volgens eigen raming zo’n 150.000 ton vervuild schroot, waarvan 80.000 ton uit Nederland, onder handen kunnen nemen. Dat maximale tonnage blijft echter ver buiten bereik vanwege de beperkte aanvoer van vervuild schroot. Zo wordt geen schroot toegeleverd dat is verontreinigd met een Chroom VI-houdende coating, omdat het bedrijf niet gerechtigd is dit schroot te verwerken. De overheid heeft Chroom VI namelijk (nog) niet aangewezen als een ‘gevaarlijke stof’. Het veranderen van die status neemt naar verwachting zeker een half jaar in beslag. Om dat proces te bespoedigen, heeft PMC de staat inmiddels gedaagd. Uitspraak in dit kort geding volgt waarschijnlijk binnen drie weken.

Valt het vonnis gunstig uit, ook dan is voor PMC het ‘lek nog niet boven’. Want maar al te vaak in de huidige projectpraktijk eindigt vervuild staal, vrijgekomen uit bijvoorbeeld gesloopte installaties of gebouwen, op de stort of wordt ’t direct aangeboden bij een staalfabrikant in binnen- of buitenland zónder dat eerst de verontreinigingen op een milieuvriendelijke wijze zijn verwijderd, zoals dat bij PMC gebeurt.

Dergelijke milieubelastende praktijken staan ook haaks op wat de partners in de staalbouwketen – inmiddels ruim 30 bedrijven en organisaties – met elkaar hebben afgesproken in het Bouwakkoord Staal. Dit convenant beoogt een aanzienlijke reductie van de emissie van CO2 en schadelijke stoffen, onder meer door een (nog) grotere inzet van gebruikt staal bij de fabricage van nieuw staal. Die recycle-ambitie komt uiteraard in het gedrang als dat gebruikte staal, compleet met verontreinigingen in de oven belandt.

  • Onverantwoord recyclen deed zich onlangs nog voor na de ontmanteling van de oude Lekbrug bij Vianen. De oude staalconstructiedelen, voorzien van lood en Chroom VI houdende verflagen, werden direct als schroot ‘terug in de markt gezet’, zonder de benodigde voorafgaande zuivering. Ook Tata Steel in IJmuiden kreeg delen aangeboden, maar wees deze beslist af. In de juni-editie van het vakblad Bouwen met Staal, binnen een artikelenreeks over het Bouwakkoord Staal, zet de redactie deze problematiek nader uiteen en laat onder meer de politiek reageren bij monde van Tweede Kamerlid Erik Haverkort, die namens de VVD Circulariteit en Milieu in portefeuille heeft. Het nummer is afgelopen zaterdag bij de abonnees op de deurmat gevallen. Jan Henk Wijma, CEO van PMC, doet de filosofie en aanpak van het bedrijf uit de doeken in een eerdere uitgave van het vakblad, het juni 2019-nummer.
  • Foto: Purified Metal Company.