Samenwerken, sleutel tot verduurzamen

Samenwerken binnen de Nederlandse bouwsector. Tegen het huidige decor van groeiende (mondiale) onrust en onzekerheid, schaarste aan grondstoffen en materialen en stijgende kosten en prijzen wordt ’t steeds belangrijker dat de verschillende schakels binnen de bouwketen de krachten bundelen om een grote maatschappelijke opgave als de klimaattransitie het hoofd te bieden. Daar draaide ’t dan ook om bij een geanimeerde kennissessie van Bouwpoort, dinsdag 31 januari jl. in Den Haag.

Tijdens de bijeenkomst gingen Vincent Gruis (voorzitter Transitieteam Circulaire Bouweconomie) en Jacqueline Cramer (hoogleraar Duurzame innovatie Universiteit Utrecht en voorzitter van zowel het Betonakkoord als het Bouwakkoord Staal) in debat met Yvonne van der Hulst (Van der Hulst Bouwbedrijf), Sybren Bosch (Copper8 en Gideon) en Peter Musters (VBI) en de deelnemers in de zaal over de collectieve ambities, plannen en acties, maar ook de voorwaarden op het gebied van bijvoorbeeld wet- en regelgeving om de klimaattransitie in de bouw gestalte te geven.

Een uitgebreid verslag van de bijeenkomst kunt u hier lezen. Voor zeer fervente aanhangers van het bouwmateriaal staal een waarschuwing vooraf: meerdere alinea’s zijn gewijd aan de duurzame aspiraties van de betonsector, dat volgens Jacqueline Cramer ‘al in 2030 volledig circulair werkt’. Maar dat ‘geldt ook voor de staalbranche, waar de ontwikkelingen op dit terrein vier sneller verlopen’, aldus de voorzitter van het Bouwakkoord Staal. Ze benadrukte daarbij dat ’t uit moet zijn met de uitvoer van staalschroot vanuit Nederland, het moet in eigen land worden verwerkt.

Bouwpoort – een soort ‘Nieuwspoort’ voor de bouw – is een initiatief van Nederlandse Vereniging Toeleverende Bouwmaterialenindustrie (NVTB), het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Koninklijke NLingenieurs en Duurzaam Gebouwd. Elk halfjaar organiseert Bouwpoort een sessie in het licht van een belangwekkende actuele ontwikkeling, trend of vraagstuk binnen de brede nationale bouw. Eerdere sessies handelden over bijvoorbeeld gasloos bouwen, de omgevingswet, verduurzaming van de woningvoorraad en kwaliteitsborging van het bouwen.