Remontabel bouwen gedefinieerd

De begrippen ‘prefab bouwen’ en ‘remontabel bouwen’ worden nog geregeld door elkaar gehaald, zelfs binnen de Nederlandse bouw. Prefab bouwen is (natuurlijk, nog steeds) het bouwen met elementen die in de fabriek zijn vervaardigd. Maar wat is dan remontabel bouwen?

Koploper cepezedprojects geeft daar een even eenvoudig als verhelderend antwoord: ‘Een gebouw zo ontwerpen dat het, nadat het gebouwd is, weer te demonteren is en elders weer opnieuw opgebouwd kan worden.’

Op een showcase webpage doet cepezed uit de doeken hoe dat in de praktijk in z’n werk gaat, aan de hand van de Tijdelijke Rechtbank. Met puntige teksten en pakkende plaatjes wordt duidelijk gemaakt hoe het welbekende remontabel-bouwproject is verlopen. Het gehele proces is in drie fasen op te knippen: van het ontwerpen en bouwen van een flexibel, aanpasbaar en losmaakbaar tijdelijk gerechtsgebouw in Amsterdam (fase 1), via demontage van alle bouwdelen, verhuizing en tijdelijke opslag (fase 2) naar de remontage als bedrijfsverzamelgebouw in Twente (fase 3).

Dit jaar krijgt fase 2 zijn beslag. Volgend jaar volgt fase 3. Oplevering van de remontage is voorzien voor 2024. Dan gaat het herbouwde pand haar toekomstbestendige fase 4 in, de gebruiksfase.

  • Foto: demontage Tijdelijke Rechtbank in Amsterdam (© cepezed | Lucas van der Wee).