Reductie uitstoot broeikasgassen zet door

De uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen in Nederland is in het eerste kwartaal van 2023 weer afgenomen, met 4 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De dalende trend, enkele jaren geleden ingezet, houdt daarmee aan, zo blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS en de Emissieregistratie van het RIVM. De gebouwensector laat de grootste bijdrage aan de afname optekenen.

Zowel bij woningen als utiliteits- en industriegebouwen blijken de emissies verder teruggeschroefd, voornamelijk door minder gas te gebruiken en (in plaats daarvan) over te stappen op energie uit zon en wind.

Ook de landbouwsector heeft de uitstoot in de eerste drie maanden van dit jaar omlaag weten te krijgen, met 3 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dat zit ‘m vooral in de vermindering van het gasverbruik in de glastuinbouw, als reactie op de gestegen gasprijzen.

De elektriciteitssector ‘draait stationair’: de uitstoot is grofweg gelijk aan het eerste kwartaal 2022. Bedrijven binnen deze sector hebben weliswaar minder gas verstookt, maar daarentegen iets meer steenkool ingezet. Het aandeel hernieuwbare energie is wel weer gestegen.

De sector verkeer en vervoer staat er minder goed op. Hier is de uitstoot juist met 10 procent toegenomen, vergeleken met het eerste kwartaal vorig jaar. Binnen de sector is de luchtvaart het minst schone ‘jongetje van de klas’. Hersteld van de coronajaren, stoot de luchtvaart nu 18 procent meer uit dan een jaar geleden. Daarmee liggen de emissies volgens het CBS weer bijna op het niveau van vóór de coronapandemie.

Naast meer vlieguren maken Nederlanders in deze post-coronatijd ook weer meer autokilometers, getuige het toegenomen verbruik van benzine (+22 procent) en diesel (+4 procent).

De aanhoudende afname van CO2 hangt voornamelijk samen met de hoge aardgasprijzen, constateert het CBS. Direct na de Russische inval in Oekraïne zijn de gasprijzen omhooggeschoten en liggen nog steeds op een relatief hoog prijsniveau. Hierdoor blijven burgers en bedrijven genoodzaakt hun gasverbruik te matigen. De uitstoot van woningen en kantoren is vooral hierdoor met 12 procent afgenomen, in de industrie bedraagt de daling 8 procent.

Dat de uitstoot van broeikasgassen al enkele jaren achtereen terugloopt, is op zich goed nieuws. Maar gaat ’t snel genoeg? Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), bijvoorbeeld, verwacht dat bij het huidige tempo en overheidsbeleid onvoldoende progressie wordt geboekt om het reductiedoel – 55 procent minder uitstoot per 2030 – te bereiken.

Om dit doel dichterbij te brengen, heeft minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) eind april een pakket aan maatregelen gepresenteerd, ter waarde van vele miljarden euro’s. Het pakket voorziet onder meer in subsidies bij aanschaf van tweedehands elektrische auto’s en extra budget voor het verduurzamen van bestaande woningen.

  • Foto: Informazout.