Ontwikkelen en ontwerpen op hergebruik

In de hang naar meer circulariteit en reductie van de negatieve impact van het bouwen op het milieu staat het hergebruiken van bestaande bouwdelen en constructie- en afbouwelementen onderhand hoog op de ontwerp- en bouwagenda. De toepassing van ‘tweedehands’ onderdelen van overbodig geworden gebouwen in nieuwe projecten neemt hand over hand toe. En sinds kort is de NTA 8713 Hergebruik van constructiestaal voorhanden om toepassingen te ondersteunen met eenduidige ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen.

Maar hoe pak je het hergebruik van bestaande elementen nu aan in een bouwproject? Hoe laat je het ontwerp- en bouwproces zo doelmatig mogelijk verlopen? Deze vragen staan centraal tijdens een info-meeting van het Nationaal Renovatie Platform (NRP), woensdagavond 6 september a.s. in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam.

Directe aanleiding (en benaming) van de bijeenkomst is de lancering van Gebouwenmarktplaats. Via dit nieuwe, online platform wordt inzichtelijk gemaakt welke gebouwen binnen afzienbare tijd, over zo’n 3 tot 5 jaar, in aanmerking komen voor demontage. Bestaande onderdelen hiervan komen dan vrij voor hergebruik. Zo komen ontwikkelaars of andere initiatiefnemers er tijdig achter waar op korte termijn herbruikbare elementen en materialen beschikbaar komen voor hun bouwplannen.

Gebouwenmarktplaats wil echter meer zijn dan ‘gewoon een tool’. Gebouwmarktplaats wil vooral een andere benadering van het programmerings- en ontwerpproces stimuleren: níet ‘gewoonweg’ gaan ontwerpen met nieuwe circulaire materialen en daarna de herbruikbare elementen toevoegen, maar eerst herbruikbare elementen inventariseren en op basis hiervan het ontwerp maken.

Tijdens de lanceringsbijeenkomst wordt deze aanpak belicht door onder meer Arend van de Beek (programmamanager Circulariteit bij Lagemaat), Karin Dorrepaal (partner, DOOR architecten) en Michel Baars (oprichter New Horizon).

Ook projectmanager Marga van Beek betreedt het podium om de ontmanteling van het Martinus G. de Bruingebouw te belichten. Dit project van Brokkenmákers en de Universiteit Utrecht vormt een aansprekend voorbeeld van de ‘Gebouwenmarktplaats’-aanpak in de circulaire bouwpraktijk.

  • Foto: NRP, Max van den Oetelaar.