NTA Hergebruik constructiestaal gepubliceerd

Bij het NEN is de NTA 8713:2023 ‘Hergebruik van constructiestaal’ verschenen. Deze Nederlands Technische Afspraak biedt een praktische, eenduidige methodiek voor het bepalen van de kwaliteit en geschiktheid van bestaande staalconstructie-elementen voor hergebruik in een nieuwe constructie.

Nog meer dan het recyclen van het materiaal staal, levert het direct hergebruiken van onderdelen van bestaande constructies (kolommen, liggers, verbanden, verbindingen) een bijdrage aan het verminderen van de milieubelasting. Dat deze vorm van hergebruik haalbaar is, is al in verschillende projecten in binnen- en buitenland aangetoond. Wat nog ontbrak, was een uniforme richtsnoer om hergebruik van ‘tweedehands’ staalconstructiedelen op een gegarandeerd verantwoorde wijze in de projectpraktijk te brengen en alle betrokken, bijvoorbeeld ook opdrachtgevers of bouwtoezicht, te laten zien dat ’t verantwoord is.

Bij het samenstellen van deze NTA was veiligheid dan ook een leidend principe. De nieuwe uitgave sluit daarbij naadloos aan bij het Bouwbesluit en NEN-EN 1993 met de veiligheidseisen voor de constructieve toepassing van nieuw staal. De NTA helpt om bij toepassing van ‘oud’ staal eenzelfde veiligheidsniveau te bereiken.

Het Rijksvastgoedbedrijf en Bouwen met Staal zijn de initiatiefnemers van de NTA 8713:2023. Bij opstelling ervan hebben beide organisaties, begeleid door het NEN, intensief samengewerkt met vertegenwoordigers uit verschillende betrokken disciplines binnen de Nederlandse bouwsector.

  • Foto: uitreiking van het ‘eerste exemplaar’ van de NTA 8713:2023, 6 juni jl. in Leiden. V.l.n.r.: Pim Peters (directeur IMd Raadgevende Ingenieurs), Frank Maatje (directeur Bouwen met Staal) en Marc Unger (hoofd Inkoop en Contractmanagement Rijksvastgoedbedrijf), © Taco van der Eb.