Madaster gevalideerd op losmaakbaarheid

Het berekenen van de losmaakbaarheid van gebouwonderdelen. Met Madaster kan dat al langer, maar nu heeft DGBC (Dutch Green Building Council) het platform hiervoor ook officieel erkend als valide instrument.

Madaster is het kadaster voor materialen, halffabricaten en producten die hun toepassing vinden in de bouw. Van al deze materialen en fabricaten zijn in Madaster de relevante gegevens over milieu- en duurzaamheidsprestaties verzameld, onder meer via een koppeling met de Nationale Milieudatabase.

Naast registratie van ‘losse’ materialen is ’t ook mogelijk om de onderdelen van een gebouwd object (bijvoorbeeld een bedrijfshal of een brug) in Madaster vast te leggen. Hierbij wordt per onderdeel opgaaf gedaan van de toegepaste materialen. Zo ontstaat op objectniveau inzicht in de verschillende milieu- en duurzaamheidsprestaties, óók als ’t gaat om demontage van componenten en elementen voor hergebruik in een nieuw bouwproject.

In Madaster is een tool voorhanden om deze losmaakbaarheid nader te bepalen. Via integratie met BIM kan deze berekening automatisch verlopen. DGBC heeft nu verklaard deze tool te zien als een geldig instrument voor het berekenen van de losmaakbaarheid in het licht van de meetmethodiek voor losmaakbaarheid in de BREEAM-NL-richtlijnen waaronder die voor Nieuwbouw (2020) en Nieuwbouw en Renovatie Woningen (2003). DGBC heeft deze methodiek zelf ontwikkeld. Per component van het gebouw worden de demontagemogelijkheden beoordeeld op een viertal factoren: het type verbinding, de toegankelijkheid, de doorkruising en de randopsluiting. De beoordelingsresultaten worden uitgedrukt in één score, die als waardering is mee te nemen in BREEAM.

Vanzelfsprekend is Madaster Nederland bijzonder ingenomen met de verworven erkenning. ‘Dit markeert een cruciale stap voor Madaster in haar missie om een circulaire bouweconomie te faciliteren. Madaster zet hiermee de volgende stap in haar ontwikkeling als dé complete tool voor het meten en analyseren van milieu- en circulaire kenmerken van vastgoed’, aldus managing director Jeroen Broersma.