Koploper maakt doorstart

Purified Metal Company, koploper Bouwakkoord Staal, gaat een doorstart maken. Twee jaar na faillissement-verklaring blaast een groep ondernemers in het noorden van het land onder aanvoering van Peter Poelman en Hendrik Hijlkema, de staalreinigingsfabriek in Delfzijl een tweede leven in, zij het in afgeslankte vorm.

De doorstart volgt vier jaar na de opening van de fabriek door Koning Willem-Alexander en twee jaar na het faillissement. Reden daarvoor was de gebrekkige aanvoer van afgedankt, verontreinigd staal naar Delfzijl, gecombineerd met de explosieve stijging van de energieprijzen. De kosten van het gas, benodigd voor het reinigingsproces, waren vertwintigvoudigd. Doorberekening van gestegen kosten aan klanten was nauwelijks mogelijk, omdat het bedrijf ten opzichte van (buitenlandse) tegenvoeters concurrerend moest blijven.

Na het faillissement is ontmanteling van de fabriek voorkomen dankzij financiële input van Groningen Seaports en de provincie Groningen. Hierdoor heeft de fabriek sinds het faillissement slechts op ‘non-actief’ gestaan. Bij de start van de fabriek in 2020 hadden overheden al het grootste gedeelte van de startkosten – in totaal 70 miljoen euro – bijeengebracht. Ook na het bankroet bestond bij de investeerders voldoende vertrouwen in een mogelijke voortzetting; dat vertrouwen betaalt zich nu uit.

Onlangs is een overnamebod geaccepteerd, dat een collectief van ondernemers in de noordelijke provincie had uitgebracht bij de curator. De twee voormannen van de groep, Peter Poelman en Hendrik Hijlkema, zijn de doorstart nu aan het voorbereiden. Zo moet de aansluiting van de fabriek op het stroomnet weer op productieniveau worden gebracht. Ook is uitbreiding van de opslag bij de fabriek noodzakelijk.

‘Kijk, je wilt per week 2.000 ton schroot kunnen verwerken. Maar wat nu, als er volgende week iemand is die zegt ‘ik kan volgende maand negenhonderd ton brengen’. Dan wil je dat kunnen herbergen’, laat Poelman via het Dagblad van het Noorden weten. ‘Ook is het nodig om bij onverwachte omstandigheden genoeg schroot op voorraad te hebben om door te blijven draaien, de fabriek zal naar planning namelijk 24/7 gaan draaien.’

In de fabriek in Delfzijl kan vervuild staalschroot, afkomstig van bijvoorbeeld afgedankte boorplatforms, treinstellen, schepen en gebouwconstructies, wordt schoongemaakt vóór inzet bij de productie van nieuw staal. In een afgesloten staalbad met een temperatuur van 1550 ºC wordt het schroot ontdaan van alle voorkomende, schadelijke verontreinigingen zoals kwik en andere zware metalen, asbest en oude verflagen die bijvoorbeeld Chroom VI bevatten. In de vorm van broodjes van zo’n 10 kg., de zogeheten Purified Metal Blocks, gaat het gereinigde schroot vervolgens naar de staalproducent voor (her)gebruik bij de fabricage van nieuw staal.

Poelman en Hijlkema werken vooralsnog toe naar een nieuwe start met tien tot vijftien medewerkers. Twee jaar geleden waren dat er bijna vijftig. ‘Maar opschalen behoort altijd tot de mogelijkheden.’