Groen licht voor Groeien met Groen Staal

Het nationaal programma Groeien met Groen Staal heeft de officiële goedkeuring van RVO in de wacht gesleept. Daarmee kan veelomvattende, achtjarige programma voor de verduurzaming van staal, opgezet door een consortium van 31 belanghebbende bedrijven en organisaties, uit de startblokken.

Voor de uitvoering van de benodigde activiteiten kan het consortium, onder aanvoering van het Materials Innovation Institute (M2i), putten uit een Rijksbijdrage van iets meer dan 100 miljoen euro vanuit het Nationaal Groeifonds. De financiële ondersteuning vanuit het Nationaal Groeifonds was al eerder in het vooruitzicht gesteld, maar er diende nog enkele zekerheden te worden gesteld. Nu RVO groen licht heeft gegeven, gaat het collectief aan de slag om de bestaande cyclus van staal en staalproducten in Nederland en daarbuiten om te vormen tot een gesloten, duurzame kringloop. Einddoel is om in Nederland in 2050 een CO2-neutrale staalcyclus te hebben bewerkstelligd.

Breed consortium

Ter uitwerking van die ambitie is een programma ontwikkeld voor de periode van acht jaar met een scala aan activiteiten op het gebied van onderzoek, ontwikkeling, maar ook het verspreiden van de verworven nieuwe kennis en inzichten via educatie en voorlichting. Net als bij het opzetten van het programma, komt de uitvoering van de activiteiten voor rekening van een brede verzameling van samenwerkende bedrijven, onderwijsinstellingen en kennisorganisaties. Tot het consortium behoren onder meer TU Delft, TU Eindhoven en Universiteit van Twente, Avans Hogeschool en Nova College, TNO, SGS, Tata Steel, Dillinger, Bouwen met Staal en coördinator M2i.

Technologische concepten, beleidsadvies en educatie

Om de staaltransitie te versnellen, gaat het consortium onder meer nieuwe technologische concepten voor schoon staal presenteren. De concepten betreffen niet alleen de fabricage van staal, maar bijvoorbeeld ook het gebruik en de terugwinning, recycling en reuse. Het programma richt zich immers op de gehele cyclus, vanaf productie tot en met hergebruik. Ook gaat het consortium de overheid adviseren bij beleid dat de transitie binnen de staalsector stimuleert en ondersteunt. De betrokken onderwijsinstellingen gaan zorgen voor inbedding van de verworven kennis in de lesprogramma’s.

Ook Universiteit Groningen participeert in het programma en doet dat door een onderzoeksteam, onder leiding van prof. Jan Post, te laten studeren op de atomaire structuur van het groene staal dat onder meer Tata Steel in IJmuiden in de toekomst wil gaan produceren. Aan de hand van de informatie uit het onderzoek gaat het team computermodellen ontwikkelen van de microstructuur van het materiaal. Ook gaan de onderzoekers zich buigen over nieuwe coatings en coating-applicatietechnieken.

Groene ingenieurs

De onderzoekers gaan ook de samenwerking aan met docenten en studenten van de opleidingen Werktuigbouwkunde, Technische Bedrijfskunde, Technische Natuurkunde en het Bernoulii institute van de RUG. Via deze samenwerking wil de RUG een nieuwe generatie ingenieurs opleiden die later als professional kunnen meewerken aan de overgang naar groen staal.

Bouwen met Staal gaat zich, met inzet van de Technische Commissies, vooral bezighouden met aspecten van de toepassing van groen staal, zoals vervormbaarheid en vermoeiing van het materiaal en de weerstand tegen corrosie.

Voor het nationaal programma Groeien met Groen Staal is voor de komende acht jaar iets meer dan 100 miljoen euro beschikbaar, toegekend vanuit het Nationaal Groeifonds. Aanvullende bijdragen komen van de participanten.