Elektriciteit uit hernieuwbare bronnen wint terrein

De productie van elektriciteit uit zonne- en windenergie zit in de lift. In het eerste halfjaar van 2023 is in totaal 27,6 miljard kilowattuur elektriciteit uit hernieuwbare bronnen gewonnen. Dat is 14 procent meer dan precies een jaar geleden, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het aandeel van hernieuwbare elektriciteit in de totale elektriciteitsproductie is daarmee opgelopen tot 46 procent. De productie uit zonne-energie is in de eerste helft van dit jaar toegenomen met 25 procent, vooral door groeiend gebruik van zonnepanelen. Uit zon komt nu zo’n 11 miljard kilowattuur elektriciteit.

De winning uit wind valt nog iets groter uit: 13 miljard kilowattuur, een stijging van 16 procent ten opzichte van de eerste helft van vorig jaar. Deze stijging komt vooral door de toegenomen productiecapaciteit op zee en de meer gunstige weeromstandigheden (meer wind) op land. De winning uit biomassa is teruggevallen, hoofdzakelijk omdat kolencentrales de afgelopen zes maanden minder hebben bijgestookt.

De elektriciteitsproductie uit fossiele bronnen ondergaat een duidelijke neergang. In totaal is de fossiele productie met 8 procent afgenomen. Vooral kolencentrales hebben minder elektriciteit geleverd, 16 procent minder dan in de eerste helft van 2022. Dat zit ‘m vooral in de hogere prijzen voor kolen en CO2, aldus het CBS.

Het statistiekbureau ziet ook de productie uit aardgas dalen, met 6 procent, voornamelijk als gevolg van de gestegen aardgasprijzen en in mindere mate door het prijskaartje voor CO2. In het algemeen valt de productie van elektriciteit uit fossiele bronnen nu een stuk duurder uit dan die uit hernieuwbare bronnen en dat is in de productiecijfers terug te zien.

Verder heeft ’t er veel van weg dat Nederland gaandeweg minder afhankelijk wordt van de levering van elektriciteit vanuit het buitenland. In het eerste halfjaar 2023 daalde de vaderlandse import met 3 procent. Zo is de invoer vanuit het Verenigd Koninkrijk en Denemarken afgenomen. Wel importeert ons land meer elektriciteit vanuit Noorwegen.

Daartegenover is de uitvoer van elektriciteit het afgelopen halfjaar gegroeid met 17 procent. Vooral Duitsland klopte voor elektriciteit aan bij Nederland, vanwege de afname van de elektriciteitsproductie in Duitse kolen- en kerncentrales. Per saldo voert Nederland al zeven kwartalen in successie meer elektriciteit uit dan dat ’t invoert.

  • Foto: Solar Pavilion, Eindhoven (© V8 Architects).