Eerste CO2-arme stalen buisprofielen klaar voor toepassing

ArcelorMittal heeft onlangs een eerste collectie XCarb stalen buizen geleverd aan Van Leeuwen Buizen in Zwijndrecht. Voor beide bedrijven vormt de ‘overdracht’ een mijlpaal op weg naar het (verder) terugbrengen van de CO2-emissies bij het produceren, verhandelen en toepassen van stalen buisprofielen.

XCarb stalen buizen worden geproduceerd door ArcelorMittal, gedistribueerd door Van Leeuwen Buizen en helpen uiteindelijk de eindgebruikers om tot wel 75 procent te besparen op uitstoot van CO2 in vergelijking met buizen die op een conventionele manier zijn gefabriceerd.

ArcelorMittal vervaardigt het XCarb-staal in elektro-ovens en zet daarbij uitsluitend schroot in (Electric Arc Furnace-process, EAF). De benodigde elektriciteit voor het productieproces komt uit zon- en windenergie. Het staal wordt verwerkt in halffabricaten voor uiteenlopende toepassingen, bijvoorbeeld voor de constructies van machines, windmolens en zonne-installaties en van gebouwen en civiele werken. Het leveringsprogramma ronde en vierkante buizen van de staalproducent is dan ook geschakeerd; van warmgewalste coils tot gelaste stalen pijpen en hollow (structural) sections.

Van elk van deze producten is een Environmental Product Declaration (EPD) beschikbaar die de milieu-impact van het product beschrijft tijdens de gehele levensduur, vanaf productiefase via de constructiefase en gebruiksfase tot en met ‘end of life’ (afdanking, demontage, verwijdering) en de mogelijkheden van re-use, recovery of recycling.

Voor elke fase is in de EPD af te lezen wat de negatieve en positieve milieueffecten zijn van 1 ton van het product op een groot aantal milieuparameters: niet alleen emissie van CO2 (potentiële opwarming van de aarde), maar bijvoorbeeld ook aantasting van ozonlaag, verzuring van land en water, inzet van hernieuwbare energie, afval, en recycling van materialen.

Alle EPD’s zijn ontleend aan een onafhankelijke, milieugerichte levenscyclusanalyse (LCA) van het product en vervolgens – eveneens onafhankelijk – geverifieerd en geregistreerd. Een EPD is te gebruiken bij het vergelijken van producten met overeenkomstige eigenschappen en toepassingsopties (volgens EN 15804) of het maken van een LCA voor een geheel gebouw (volgens EN 15978). Ook wordt een EPD ingezet bij het beoordelen van de duurzaamheid van gebouwen in bijvoorbeeld BREEAM en LEED.

De leveringssamenwerking tussen ArcelorMittal en Van Leeuwen Buizen werd 13 juli jl. afgetrapt in het hoofdkantoor van de Van Leeuwen Buizen Groep in Zwijndrecht. Na de feestelijke inauguratie van de krachtenbundeling werd in het naburige magazijn van P. van Leeuwen Jr’s Buizenhandel de vrachtwagen met de eerste series XCarb stalen buisprofielen warm onthaald.

Bijkomend milieupluspunt is dat de trucks van LV Logistics, de transportpartner van Van Leeuwen, sinds enkele maanden op biobrandstof HVO100 rijden. Hierdoor is ook het vervoer van de staalproducent naar de staalhandelaar en van de handelaar naar de toepasser, bijvoorbeeld de staalbouwer of aannemer, nagenoeg CO2-emissievrij.