Kamercommissie open voor regierol Rijk bij duurzaam aanbesteden

Het aanbesteden op basis van milieuprestatie- en duurzaamheidscriteria is cruciaal voor het (verder) verduurzamen van de toepassing van beton en staal in de Nederlandse bouw. Daarom moeten opdrachtgevers beleid maken van duurzaam aanbesteden en de Rijksoverheid de regie voeren over het harmoniseren van aanbestedingseisen.

Dat was, kort gesteld, het pleidooi van Jacqueline Cramer in haar hoedanigheid van voorzitter van het Betonakkoord en van het Bouwakkoord Staal, tijdens het rondetafelgesprek van afgelopen woensdag 27 september met leden van de Vaste commissie Economische Zaken en Klimaat van de Tweede Kamer.

Het betoog kreeg begripvolle reacties van de aanwezige Kamerleden. En dat biedt perspectief op support vanuit het Rijk, die cruciaal is voor een geslaagde implementatie van de duurzaamheidsambities van het Betonakkoord en Bouwakkoord Staal in de Nederlandse bouwpraktijk.

Voorafgaand aan het rondetafelgesprek heeft Jacqueline Cramer de commissieleden een position paper gestuurd waarin de koplopersaanpak bij het opstellen en het uitvoeren van het Betonakkoord en Bouwakkoord Staal worden geschetst en de gezamenlijke oproep aan het Rijk tot een regisserende rol nader wordt onderbouwd.

Het position paper kunt u hier kosteloos downloaden.

  • Afbeelding: EcoReview.