Daling emissies zet door, maar minder sterk

Ook het afgelopen jaar is de uitstoot van broeikasgassen in Nederland, waaronder kooldioxide, wederom afgenomen. De daling is echter minder groot dan in 2022, melden het CBS en het RIVM.

In 2023 zijn de emissies met 6 procent gereduceerd. Dat is 3 procent minder dan het jaar ervoor. In 2022 werd vooral fors bezuinigd op gasgebruik als gevolg van de Russische invasie van Oekraïne. In 2023 blijkt dit nog altijd van invloed op de emissiereductie. Daarnaast wordt een steeds groter aandeel van de benodigde stroom opgewekt via windmolens en zonnepanelen.

Per eind 2023 is de uitstoot van broeikasgassen met 34 procent afgenomen, vergeleken met 1990. In 2030 moet een afname van 50 procent zijn geboekt. Dat doel is volgens het CBS en RIVM zeker haalbaar, maar ze zijn er allerminst zeker van, dat ‘t daadwerkelijk lukt.

De grootste daling van de uitstoot tekent het CBS op voor huishoudens en niet-industriële bedrijven. Gezamenlijk zijn ze goed voor 10 procent minder emissies. Dat zit ‘m vooral in het blijvend besparen op aardgas, zoals in 2022 ingezet. Ook de industriesector weet een afname te bewerkstelligen, maar die valt wel een stuk kleiner uit: 3 procent. Die afname is vooral terug te voeren op een flinke vermindering van de inzet van steenkool. Daarentegen is het gebruik van aardolie en verwante producten binnen de industrie juist toegenomen.

Zowel in de agrarische sector als in het verkeer zijn de emissies iets gestegen, in beide gevallen met 2 procent. De stijging binnen de agrarische sector komt volgens het CBS vooral voor rekening van de tuinbouw die het afgelopen jaar weer meer gas heeft gebruikt voor het verwarmen van kassen. In andere vormen van uitstoot die zijn gerelateerd aan de sector, zoals de productie van methaangas, zijn in 2023 nauwelijks veranderingen opgetreden.