CO2-transport en opslag in uitvoering

Met een eerste boring onder de zeewering op de Maasvlakte is zaterdag 13 april jl. de uitvoering gestart van Porthos, ’s lands eerste grootschalige systeem voor transport- en opslag van CO2.

Porthos is een project van Havenbedrijf Rotterdam, Energie Beheer Nederland (EBN) en Gasunie en gaat voorzien in permanente opslag van kooldioxide in lege gasvelden in de bodem van de Noordzee.

Het broeikasgas is afkomstig van bedrijven in het Rotterdamse havengebied: Air Liquide, Air Products, ExxonMobil en Shell. Ze vangen het gas met eigen installaties af. Vervolgens gaat ’t op transport naar de gasvelden in de bodem van de Noordzee, zo’n 20 kilometer uit de kust.

De Porthos-route van CO2.

Het vervoer verloopt via een ondergronds buizensysteem, vanaf de afvanginstallaties door het havengebied heen naar een compressorstation op de Maasvlakte dat het gas op druk brengt. Daarna gaat ’t per onderzeese pijpleiding door naar een platform op zee. Vanaf dit offshore platform wordt de CO2 in de lege gasvelden gepompt, op een diepte van zo’n 3 tot 4 km. in de zeebodem.

Het is de bedoeling via Porthos jaarlijks ongeveer 2,5 Mton CO2 op te slaan en dat 15 jaar lang. Zo wordt uiteindelijk zo’n 37 Mton voorgoed onder de Noordzee opgeborgen. Het transportsysteem van buizen met onshore compressorstation is ook in te zetten bij toekomstige CO2-opslagprojecten.

Ingebruikname van Porthos staat op de rol voor 2026. Met het project is een investering van 1,3 miljard euro gemoeid. De beoogde opbrengst is een afname van de CO2-emissies door de Rotterdamse havenindustrie van zo’n tien procent.

  • Foto: Maasvlakte, © Danny Cornelissen / Havenbedrijf Rotterdam.