Circulair ontwerpen met staal centraal

Met de seminars Duurzaam bouwen met staal wil Bouwen met Staal bruikbare kennis over duurzame ontwikkelingen, trends, aspecten of aandachtsgebieden overbrengen die op het ‘moment suprême’ actueel zijn en van belang voor verschillende geledingen van de bouwsector. De themakeuze voor het seminar Duurzaam bouwen met staal 2023 mag dan ook geen verbazing wekken: ‘Circulair ontwerpen’.

Over de grote relevantie van circulair ontwerpen zijn de betrokkenen binnen de sector ’t eigenlijk wel eens. Resteert de vraag: ‘Hoe geef ik in de praktijk effectief invulling aan het begrip circulair ontwerpen, wanneer is circulair ontwerpen écht circulair?’

Tijdens de 2023-editie van het seminar – aankomende donderdag 2 november bij Movares in Utrecht – wordt deze hamvraag door verschillende betrokken disciplines beantwoordt aan de hand van praktische en praktijkgerichte presentaties. Zo geven de constructeurs Patrick Lenaers (IMd) en Robin van der Have (RHDHV) voorlichting over het dimensioneren en detailleren bij hergebruik, resp. het constructief ontwerpen met donorstaal. Constructeur Rob Doomen (Pieters Bouwtechniek) voegt daar voorbeelden aan toe van transformatieprojecten waarbij tweedehands staalskeletten een tweede leven is gegund.

Het seminar is zondermeer op het lijf geschreven van de constructeur bij een ingenieursbureau, bouw- of staalconstructiebedrijf of bouwtoezicht. Maar ook voor andere professionals – van architect tot adviseur duurzaam bouwen – heeft het programma nieuwe wetenswaardigheden in petto. Al is ’t maar het ontwerp van de ‘eerste circulaire fietsenstalling van ProRail’, geïntroduceerd door Mark van der Heijde van Movares. In opdracht van de spoorbeheerder hebben de architecten van Studio SK samen met de constructeurs van Movares een nieuwe fietsenstalling voor station Dordrecht ontworpen, geschikt voor ruim 2.000 tweewielers. De ruimtelijke, open stalling bestaat uit een rank, lichtgewicht staalskelet met houten vloer- en dakliggers en bekroond met een glazen dak dat tevens in de eigen energiebehoefte voorziet. De stalling maakt deel uit van de herontwikkeling van de Dortse spoorzone.

  • Impressie: Circulaire fietsenstalling, station Dordrecht (© StudioSK).