Staalproducent stapt over op CO2-arm zink

Het Zweedse metaalbedrijf Boliden gaat Tata Steel Nederland voorzien van geraffineerd, CO2-arm zink voor de bescherming van haar staalfabrikaten. Daartoe hebben de beide ondernemingen in september 2023 een overeenkomst gesloten. Met de deal is een aanzienlijk deel van de vraag naar zink vanuit IJmuiden beantwoord.

Het zink wordt (in de Dompelverzinklijn) ingezet voor het beschermen van staal tegen corrosie als gevolg van weers- en klimaatinvloeden en daarmee voor het verlengen van de levensduur van het staalproduct. Verzinkt staal vindt zijn toepassingen in onder meer autocarrosserieën en -onderdelen, wasmachines, frames van zonnepanelen en de constructies en bekleding van bouwwerken.

‘Wij zetten ons in om onze staalproductie verder te verduurzamen en te voorzien in de veranderende behoeften van onze klanten – die steeds meer rekening houden met de milieu-impact van de hele productieketen – en de maatschappij. Met de afstemming van onze strategieën zullen we de milieuprestaties van onze leveranciers steeds meer meenemen in onze besluitvorming.’

Willem Vermeulen, Chief Procurement Officer, Tata Steel Nederland.

Boliden wint haar ‘low carbon Zinc’ in eigen mijnen, zonder gebruik te maken van energie uit fossiele bronnen. Volgens Boliden blijft de CO2-uitstoot van het zink beperkt tot maximaal 1 ton CO2 per ton zink, tegen een gemiddelde in de industrie van zo’n 3,6 ton.

Naast het nieuwe zink, gemijnd in Zweden, past Tata Steel Nederland ook gerecycled zink toe.

  • Foto: Dompelverzinklijn 3, Tata Steel Nederland, IJmuiden (© Rob van Esch).