Snel inzicht in flexibiliteit

Duurzaamheid en circulariteit zijn hard op weg om het ‘nieuwe normaal’ te worden bij het ontwikkelen, ontwerpen, bouwen en beheren van vastgoed. Het liefst beschikken we over gebouwen die óf heel lang mee kunnen gaan omdat ze eenvoudig zijn aan te passen aan ander gebruik of nieuwe functies óf over gebouwen die maar kort hoeven mee te gaan en dan ook gemakkelijk uit elkaar kunnen voor hergebruik van de componenten of elementen bij nieuwe bouwprojecten.

Logisch dat steeds meer gebouweigenaren, opdrachtgevers, ontwerpers en adviseurs zich afvragen of hun gebouw óf bouwplan voldoende is voorbereid op gewenste of noodzakelijke aanpassingen in de toekomst. Is het gebouw voldoende intrinsiek flexibel om bijvoorbeeld een herindeling van plattegronden of gevels, vernieuwing van installaties of een uitbreiding in de vorm van een aanbouw of optopping efficiënt door te voeren?

Om helder zicht en verhelderende inzicht te krijgen in de flexibiliteit van bestaande of nog te ontwikkelen gebouwen, is er nu de Flexibiliteitsscan op www.toekomstwaardegebouw.nl. Met deze gratis tool kunt u de behoefte aan flexibiliteit (de ‘flexibiliteitsvraag’) bij uw gebouw of bouwplan bepalen en vervolgens laten toetsen of en in hoeverre aan deze vraag wordt beantwoord. De toetsing gaat aan de hand van indicatoren per ‘laag’ van het gebouw: locatie en omgeving, constructie, gebouwschil (dak en gevels), installaties en inbouwpakket. Bij elke gebouwindicator staat een streefwaarde voor de adaptiviteit vermeld. Met vlaggen wordt aangeduid welke indicatoren veel impact hebben op de adaptiviteit.

Het resultaat is één overzicht waarop u ‘in één oogopslag’ ziet hoe goed uw gebouw of ontwerp nu al beantwoordt aan de flexibiliteitsvraag en op welke gebouwindicatoren verbetering is gewenst.

De Flexibiliteitsscan komt voort uit een uitgebreide methode uit 2014 voor het bepalen van het adaptief vermogen van gebouwen. Deze methode is ontwikkeld door Brink Management & Advies en TU Delft en door VNO-NCW gepubliceerd. Een tweede handige hulp, gebaseerd op de methode, en daarmee een naaste verwante van de Flexibliteitsscan, is de rekentool Adaptief Vermogen van W/E Adviseurs en DGBC. Waar deze rekentool het adaptief vermogen meetbaar maakt, geeft de Flexibiliteitsscan inzicht in de gevraagde en geboden gebouwflexibiliteit.

De Flexibiliteitsscan en de bijbehorende website toekomstwaardegebouw.nl worden beheerd en up-to-date gehouden door Brink en de Koninklijke Metaalunie.

  • Foto: Sportgebouw Erasmus Universiteit Rotterdam (Venhoeven CS architecture+urbanism, © Ossip van Duivenbode).