De HER van HERgebruik

De gemeente Rotterdam wil per 2030 het huidige gebruik van primaire grondstoffen, onder meer door de bouwsector, met de helft hebben teruggebracht. In 2050 zou dat zelfs 100% moeten zijn. Circulair bouwen is daartoe een probaat middel. Om deze bouwwijze op gemeentegrond gemeengoed te laten worden, initieert Rotterdam ‘circulaire pilotprojecten’. Een daarvan, meteen een zeer omvangrijke, is sinds april 2023 uit de startblokken: De HER.

De HER, ontworpen door Jeroen Grosfeld (N3O) en Marc Verheijen (Ingenieursbureau Gemeente Rotterdam), wordt het circulaire centrum van een nieuw gemeentelijk milieupark in de wijk Overschie, aan de noordelijke rand van Rotterdam. Vanaf zomer 2024 kunnen wijkbewoners in dit park hun grof afval inleveren of doneren. In het bijbehorende tweelaagse gebouw op het terrein kunnen de bezoekers zien, horen en ervaren wat circulariteit en in het bijzonder upcycling en hergebruik inhouden. Daartoe beschikt het gebouw over ruimten voor werkplaatsen van bedrijven in de circulaire maakindustrie en vertrekken voor educatieve doeleinden. Zo kunnen scholieren en studenten er leer/werktrajecten doorlopen of onderzoek doen. Passend bij deze functie wordt het gebouw zelf ook een toonbeeld van circulariteit.

De HER wordt uitgevoerd in flexibele modules, zoveel mogelijk opgebouwd en afgewerkt met eerder gebruikte materialen. Ook de stalen hoofddraagconstructie is ‘tweedehands’. Nagenoeg alle onderdelen van de drager zijn afkomstig van de staalconstructie van het voormalige TNO-MEC laboratorium in Delft.

Een beschrijving van het ontwerpen en bouwen met eerder toegepaste staalconstructie-elementen vindt u in dit projectartikel.