Decarburization of the Steel Making Process

09 april 2024

Bij de Universiteit Utrecht houdt M2i (Material Innovation institute) haar eerste themabijeenkomst voor de leden van de M2i-‘community’. De eerste meeting draait om het terugdringen van de CO2-emissie van de industrie, staalproducenten incluis.

Veel is en wordt al ondernomen om de CO2-footprint van de industriesector te verkleinen; van de ontwikkeling van het HIsarna-productieproces bij Tata Steel in IJmuiden tot vernieuwende CO2-opslagtechnologieën. Tijdens de themabijeenkomst komen de actuele vorderingen over het voetlicht.

  • www.m2i.nl
  • Foto: HIsarna-installatie bij Tata Steel in IJmuiden (© Vincent Bloothoofd).