Verduurzamen voor energielabel C

Per 1 januari van dit jaar moet het merendeel van de kantoren in Nederland zijn toegerust met minimaal energielabel C. Voor hoeveel kantooradressen en -vierkante meters geldt deze verplichting? Hoeveel ervan zijn al voorzien van label C of beter? En welke eigenaren wacht een verduurzamingsopgave van hun kantoorvastgoed? Het Kadaster heeft ’t onderzocht.

Vanaf 1 januari 2023 moet een kantoorgebouw beschikken over een energielabel C (of B of A), om als kantoor in gebruik te mogen blijven. Op de naleving van deze verplichting dient de gemeente toe te zien, al of niet samen met de lokale of regionale omgevingsdienst. Het is aan de eigenaar zelf om de eventueel benodigde verduurzamingsmaatregelen te treffen zodat het kantoor minimaal C behaalt.

De nieuwe verplichting geldt niet voor alle kantoorgebouwen in ons land. Uitgesloten zijn onder meer monumenten, gebouwen die binnen twee jaar worden gesloopt of getransformeerd, en kantoorruimten die minder dan 100 m2 vloeroppervlakte in beslag nemen. Ook dient het gebouw hoofdzakelijk een kantoorfunctie te hebben; minimaal 50% van de totale vloeroppervlakte dient te fungeren als kantoor. Resteren er nog heel wat die wél aan de verplichting moeten voldoen, zo blijkt uit het onderzoek dat het Kadaster afgelopen maand heeft afgerond.

Van de totale kantorenvoorraad in Nederland (zo’n 137.500 adressen met een totaal vloeroppervlakte van naar schatting 144 miljoen vierkante meter) zijn volgens het Kadaster ruim 65.000 adressen zeer waarschijnlijk label C-plichtig en bijna 28.000 adressen zijn dat vermoedelijk. Uitgedrukt in vierkante meters: 77 miljoen m2 zeer waarschijnlijk en 50 miljoen m2 vermoedelijk.

Aansluitend heeft het Kadaster in kaart gebracht hoeveel van deze kantoren nog geen energielabel C of beter moeten behalen. In de categorie ‘zeer waarschijnlijk label C-plichtig’ blijkt 39% nog geen geregistreerd label te hebben. Het gaat dan om 25.000 kantoren met in totaal 14 miljoen m2. Daarnaast heeft 11% – bijna 7.000 kantoren met in totaal 10 miljoen m2 – slechts energielabel D of slechter. Al deze kantoren moeten, waarschijnlijk of misschien, een verduurzamingsoperatie ondergaan om te voldoen aan minimaal energielabel C.

Die verduurzamingsopgave lijkt in eerste instantie vooral te berusten bij marktpartijen. Deze partijen (waaronder BV’s, NV’s en CV’s) bezitten sowieso al ruim 60% van alle 144 miljoen m2 kantoor in Nederland. Van de 77 miljoen m2 kantoor die ‘zeer waarschijnlijk label C-plichtig’ is, is dik 53 miljoen m2 (ofwel 69%) in eigendom van de marktpartijen. Hiervan blijkt ruim 70% echter al over minimaal C te beschikken. Relatief valt de opgave groter uit voor overheden, particuliere eigenaren en ‘overige eigenaren’. Van hun bezit – gezamenlijk 23.4000 m2 – heeft nu zo’n 40% nog geen label C of beter. Woningcorporaties hebben verhoudingsgewijs het meeste werk aan de winkel. Ze hebben weliswaar weinig kantoren in eigendom (0,4 miljoen m2), maar bijna de helft hiervan heeft nog een te slecht of geen label.

• Het onderzoeksrapport ‘De kantorenmarkt: verplicht energielabel vanaf 2023’ is hier gratis te downloaden.

• Foto: Colliers.