Subsidieregeling emissieloos bouwmaterieel in trek

De Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmateriaal (SSEB) heeft over belangstelling niet te klagen. Een dag na openstelling van de inschrijving (maandag 9 mei jl.) is al meer subsidiegeld aangevraagd dan het Rijk voor deze regeling beschikbaar heeft gesteld, meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Voor dit jaar zit in totaal 60 miljoen euro in de subsidiepot. Hiervan is 36 miljoen bestemd voor de aankoop van emissieloze bouwmachines, waaronder ook kranen en vrachtwagens. Daarnaast is 14 miljoen gereserveerd voor het ombouwen van bestaand materieel naar emissieloos (of -arm). Voor de experimentele ontwikkeling van emissieloze machines en laadinfrastructuur dan wel onderzoek naar de haalbaarheid hiervan, is in totaal 10 miljoen vrijgemaakt.

SSEB richt zich op bouwbedrijven die in Nederland zijn gevestigd en zelf bouwmaterieel bezitten en op ondernemingen die bouwmaterieel in ons land verhuren. Een flink aantal van deze bedrijven heeft hun subsidieaanvragen al ingediend bij RVO, de uitvoerder van de regeling. Alle aanvragen bij elkaar belopen een bedrag van ruim 66 miljoen euro. Dat is minstens 6 miljoen meer dan voor de SSEB dit jaar voorhanden is.

Met name het budget voor nieuw emissieloos materieel is al fors overschreden. Het leeuwendeel van de aanvragen in deze categorie betreft de aanschaf van een rupsgraafmachine, 177 aanvragen. Bij 142 inschrijvingen gaat ’t om een nieuwe shovel, 130 zijn voor een nieuwe mobiele graafmachine. Voor ombouw van materieel of experimenten zijn ook al subsidieaanvragen binnen, maar de budgetplafonds nog niet bereikt. De reeds ontvangen aanvragen nog wel moeten worden beoordeeld, laat RVO weten. Daarna bepaalt een loting welke goedgekeurde aanvragen de subsidie krijgen toegekend.

Bij aanschaf van schoon, emissieloos bouwmaterieel kan een aanvrager standaard rekenen op een tegemoetkoming van 40% op de meerkosten ten opzichte van traditioneel materieel met bijvoorbeeld een verbrandingsmotor. De maximale subsidie per bedrijfsmiddel bedraagt € 300.000, per onderneming of groep van bedrijven ligt het maximum bij € 1.000.000.

  • Foto: TNO.