Steeds meer stroom uit hernieuwbare bronnen

De winning van elektriciteit uit zonnepanelen, windmolens en andere hernieuwbare bronnen is in 2022 met 20% gestegen. Het produceren van elektriciteit uit fossiele bronnen is met 11% teruggelopen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Van de totale elektriciteitsproductie in het afgelopen jaar kwam zo’n 40% uit hernieuwbare bronnen, aldus het statisch bureau. Het jaar ervoor was dat nog 33%, bij eenzelfde productievolume.

Vooral de stroomproductie via zonne-installaties zette in 2022 flink door: 54% meer dan in 2021. De winning uit wind viel 17% hoger uit. Volgens het CBS zijn deze toenames mede veroorzaakt door de gegroeide productiecapaciteit en de meer gunstige weersomstandigheden in het voorbije jaar. De productie uit waterkracht en biomassa kromp wel, ten opzichte van twee jaar geleden.

Momenteel komt de meeste ‘groene’ elektriciteit uit windmolens op land, blijkt ook bij raadpleging van energieopwek.nl. De website, een tool van het Nationaal Klimaat Platform, laat voor bijvoorbeeld de maand januari 2023 zien dat onshore-molens zo’n 18% van de totale groene productie voor hun rekening nemen. Windmolens op zee leveren een bijdrage van 10,3%, biomassa voorziet in 9,4% en zonnepanelen zijn goed voor ongeveer 4%. Het leeuwendeel van deze duurzaam opgewekte elektriciteit gaat overigens naar het bedrijfsleven.

Volgens het CBS worden fossiele bronnen steeds minder aangeboord. Het gebruik van aardgas, kolen en olie is met 11% gedaald. Desondanks wordt voor de elektriciteitsproductie nog altijd het meest teruggevallen op fossiele grondstoffen. Over het gehele jaar 2022 hebben ze voorzien in 67 miljard kWh, dat is ongeveer 60% van de totale elektriciteitsproductie.

In het totaal van 67 miljard kWh heeft aardgas met 47 miljard veruit het grootste aandeel. Wel is het gebruik van aardgas aanzienlijk afgenomen, met 16%. De inzet van kolen blijft ongewijzigd. Net als in 2021 is 16 miljard kWh toe te rekenen aan dit basismateriaal. Het CBS voegt toe dat het opheffen van het productiemaximum voor kolencentrales, per juni 2022, hierop zeker invloed heeft gehad.

  • Foto: ADB.