Staalframebouw nu ook in de Nationale Milieudatabase

De negen milieuverklaringen voor constructiestaal in de Nationale Milieudatabase (NMD) zijn afgelopen maand aangevuld met een verklaring voor staalframebouw. De nieuwe verklaring vertegenwoordigt frames van koudgevormde staalprofielen met wanddikten (plaatdikten) van 1–2 mm, waarbij een dikte van 1,5 mm dient als referentie.

In de nieuwe milieuverklaring Staalframebouw-frame als een constructieve wand, vloer of dak is uitgegaan van 16% hergebruik bij einde levensfase. Voor staalframebouw is dit percentage naar verwachting aan de conservatieve kant. De milieuverklaring bevat beknopte informatie over de milieu-impact van het staalframe, incl. de bevestigingsmiddelen binnen het frame. De isolatie- en plaatmaterialen voor invulling en afwerking van het frame en de daarbij benodigde bevestigingsmiddelen vallen buiten de verklaring.

Aan de basis van de milieuverklaring ligt een LCA (levenscyclusanalyse) volgens de internationale norm ISO 14025. Net als de milieuverklaringen voor relatief zwaar constructiestaal, berust de verklaring voor lichte, dunwandige staalframes op merkongebonden milieudata. Deze zogeheten categorie 2-data zijn aangeleverd door fabrikanten en leveranciers van staalframebouw, waaronder leden van het Platform Staalframebouw. Koninklijke Metaalunie heeft de opdracht tot het opstellen van de milieuverklaring verstrekt.

De milieudata zijn door een onafhankelijke derde partij getoetst volgens het NMD-Toetsingsprotocol en na deze validatie opgenomen in de NMD. Hierdoor zijn de gegevens beschikbaar voor gebruik in gevalideerde instrumenten voor het berekenen van de MPG (Milieu Prestatie Gebouwen) en de MKI (Milieu Kosten Indicator).

Alle tien milieuverklaringen voor staal zijn te vinden via de Viewer van de NMD en op de website van Bouwen met Staal.

Verder zijn in de NMD ook categorie 2-milieuverklaringen verwerkt van stalen vloer-, gevel- en dakbeplating en voor brandwerende coatings op staal.

  • Foto: be.Steel.