Sociaal Contract Groen Staal

Uiterlijk in 2045 wil Tata Steel Nederland CO2-neutraal staal produceren. Daartoe zullen de komende jaren diverse bestaande fabrieken hun deuren moeten sluiten. Voor het werkgelegenheidsperspectief van de betrokken medewerkers heeft het staalbedrijf samen met de vakbonden het Sociaal Contract Groen Staal in het leven geroepen.

Het Sociaal Contract Groen Staal behelst een breed pakket aan regelingen en maatregelen om de werknemers van de betrokken fabrieken voor de komende jaren duidelijkheid en zekerheid te verschaffen. Centraal in het contract staan de garanties op werkgelegenheid. Alle werknemers van fabrieken die hun deuren moeten sluiten, krijgen een baangarantie en direct na sluiting van hun fabriek een andere functie aangeboden.

Al eerder ontvangen de werknemers een uitnodiging voor een ‘startgesprek’ met de bedrijfsleiding waarbij de impact van de sluiting, zorgen en wensen van medewerkers en concrete afspraken voor de toekomst aan de orde komen. Daarbij (of daarna) kunnen werknemers aangeven van welke voorziening(en) binnen het Sociaal Contract ze gebruik willen maken. Zo is in overleg met de werkgever te kiezen voor vervroegde uittreding.

Zolang een fabriek nog niet is gesloten, wordt het personeel gevraagd om door te blijven werken om de continuïteit en veiligheid van het bedrijfsproces te waarborgen. Als tegenprestatie krijgen de betrokken werknemers een blijf- en sluitpremie die kan oplopen tot € 60.000.

Tata Steel heeft de sluiting van de fabrieken voorzien in twee fasen. In eerste instantie gaan Hoogoven 7 en Kooks- en Gasfabriek 2 dicht. Later volgt een deel van de faciliteiten voor de ertsvoorbereiding. Voor eind 2023 staat beëindiging van de Dolomiet Steenfabriek op de rol. Medewerkers van deze fabriek kunnen rekenen op een blijf- en sluitvergoeding van € 30.000 per persoon.

Alle vergoedingen zijn bruto. De bedragen groeien mee met eventuele loonsverhogingen in de CAO, zodat ze ‘waardevast’ blijven.

Alle regelingen volgens het Sociaal Contract worden nog deze maand door het staalconcern en vakverenigingen gezamenlijk uitgewerkt in een protocol met gedetailleerde afspraken, regels en uitzonderingen. De vakorganisaties leggen het protocol vervolgens voor aan hun leden. Bij Tata Steel in IJmuiden werken op dit moment ruim 9.000 mensen.