Extra subsidie voor schoon bouwmaterieel

Voor dit jaar trekt het kabinet 22,2 miljoen euro extra subsidie uit voor de aanschaf van bouwmachines die werken op waterstof of stroom. Dat heeft staatsecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat eind juni laten weten aan de Tweede Kamer.

Voor schone bouwmachines was afhankelijk 8,3 miljoen subsidie beschikbaar. Dit budget is nu verhoogd naar 22,2 miljoen en is bestemd voor de aankoop van nieuwe machines dan wel de ombouw van bestaand materieel dat nu nog op diesel draait. Het kan dan gaan om graafmachines, mobiele hijskranen, maar ook laadvoorzieningen voor op de bouwplaats.

Het budget behoort bij de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) die 9 mei van dit jaar is opengesteld en doorloopt tot 31 december 2026. Met de regeling wil de overheid bijdragen aan het verminderen van de emissies van CO2, NOx en fijnstof in de bouw.

SSEB richt zich op bouwbedrijven die in Nederland zijn gevestigd en zelf bouwmaterieel bezitten en op ondernemingen die bouwmaterieel in ons land verhuren. Bij aanschaf van schoon, emissieloos bouwmaterieel kan een aanvrager standaard rekenen op een tegemoetkoming van 40% op de meerkosten ten opzichte van traditioneel materieel met bijvoorbeeld een verbrandingsmotor. Komt de investering in aanmerking voor Milieu-Investeringsaftrek (MIA), dan gaat de SSEB-subsidie met 11,25% omlaag. De maximale subsidie per bedrijfsmiddel bedraagt € 300.000, per onderneming of groep van bedrijven ligt het plafond op € 1.000.000.

De verhoging van het budget voor dit jaar heeft wel als consequentie dat komende jaren in principe minder geld voorhanden is. Maar het kabinet vindt ’t belangrijk om nú ‘meters te maken’. Het kan ‘op korte termijn klimaat- en stikstofwinst opleveren’, aldus Heijnen in haar brief aan de Tweede Kamer. De staatssecretaris gaat nog na of de subsidiepot voor komende jaren alsnog kunnen worden aangevuld, om de bouwsector blijvend te ondersteunen bij haar verduurzamingsoperatie.