Handelingsperspectieven op komst

Onder aanvoering van Jacqueline Cramer en Bouwen met Staal werkt een breed collectief van ‘koplopers’ in verduurzaming aan een roadmap en handelingsperspectieven voor het (nog meer) duurzaam gebruik van staal in de bouw en infrastructuur. De roadmap en handelingsperspectieven gaan de verschillende schakels van de staalbouwketen voorzien van praktische wegwijzers en richtsnoeren om de ambities van het onlangs gesloten Bouwakkoord Staal te verwezenlijken.

Naast de roadmap als overkoepelende ‘guideline’, zijn handelingsperspectieven in wording voor de ‘modules’: ontwerpen, staalbouw, stalen dak- en gevelbeplating, stalen bruggen, conserveren, recycling en hergebruik, en demontage en oogsten van ‘tweedehands’ constructie-delen die zich a priori prima lenen voor hergebruik als constructiedeel.

De handelingsperspectieven worden per module, in teamverband ontwikkeld. Elk team bestaat uit vertegenwoordigers van bedrijven en organisaties die als koploper bij het Bouwakkoord Staal zijn aangesloten en de benodigde kennis en inzichten inbrengen om de handelingsperspectieven degelijk én direct toepasbaar te maken.

De publieke presentatie van de uitgewerkte concepten van roadmap en handelingsperspectieven staat op de rol voor dinsdag 4 oktober, tijdens het congres van de Staalbouwdag 2022. Daarna volgt een online openbare consultatie waarbij alle belanghebbenden hun inhoudelijke opmerkingen en suggesties kunnen indienen. Publicatie van de definitieve versies staat gepland voor eind dit jaar.

  • Meer informatie over de samenstelling van roadmap en handelingsperspectieven, als onderdeel van de ‘opbouwfase’ van het Bouwakkoord Staal, vindt u op bouwakkoordstaal.nl/opbouwen
  • De personele samenstelling van de teams treft u op bouwakkoordstaal.nl/opbouw-teams
  • Foto: cultuurcentrum Eemhuis, Amersfoort, in aanbouw (Neutelings Riedijk Architecten, ABT, GS Staalwerken).