Roadmap voor commentaar

Afgelopen dinsdag 4 oktober, tijdens de Staalbouwdag, heeft het Bouwakkoord Staal haar Roadmap met handelingsperspectieven gepresenteerd. De Roadmap schetst de route die de staalbouwketen in ons land dient af te leggen om de aspiraties en afspraken van het Bouwakkoord Staal per 2030 te hebben doorgevoerd in de beroeps-, bedrijfs- en projectpraktijk. De ruim 100 pagina’s tellende guideline is echter niet in beton gegoten. Het concept staat drie weken lang open voor commentaar van belanghebbenden en belangstellenden.

De concept-publicatie is hier voor commentaar te vinden. Opmerkingen, adviezen en tips voor de inhoud zijn tot en met vrijdag 28 oktober a.s. in te dienen.

Onderdeel van de Roadmap zijn series handelingsperspectieven voor het verduurzamen van het gebruik van staal in de bouw. Aan de hand van deze praktische richtsnoeren en concrete verbetervoorstellen kunnen alle betrokkenen disciplines binnen de landelijke (staal)bouwsector – individueel of juist gezamenlijk – de benodigde maatregelen treffen voor onder meer het beperken van CO2-emissie, het reduceren van energiegebruik en het bevorderen van hergebruik voor een circulaire bouweconomie.

Voor alle belangrijke thema’s bij het toepassen van staal in de bouw zijn handelingsperspectieven geformuleerd, zoals voor ontwerpen, primaire staalproductie, fabricage en montage van constructies, conserveren, en recycling en hergebruik. Per thema wordt ook ingegaan op de stand van de benodigde technologie (Technology Readiness Level), mogelijke belemmeringen en gewenste stimulansen.

Per thema zijn de handelingsperspectieven opgesteld door teams, geformeerd uit koplopers Bouwakkoord Staal. Aan de teams hebben deelgenomen:

ABT • Akzo Nobel • Alba Concepts • ArcelorMittal • ARUP • Bouwen met Staal • Brink Staalbouw • C.A. de Groot Groep • cepezedprojects • Circulairstaal • Gemeente Amsterdam • GB Steel Group • Heijmans • Hogeschool Rotterdam • Hollandia Infra • MDG • Movares • Overdie • PMC • ProRail • Provincie Noord-Holland • Reijrink Staalconstructie • Rotocoat • Rijkswaterstaat • SAB Profiel • SNS (Samenwerkende Nederlandse Staalbouw) • Koninlijke Staalfederatie • Stichting Building for Good • PMC • Tata Steel Nederland • VERAS • Vic Obdam Staalbouw • Zandleven Coatings • Zinkinfo Benelux • Zinq

De teams stonden onder aanvoering van Bouwen met Staal en Bouwakkoord Staal-voorzitter Jacqueline Cramer.

  • Foto: AFAS Experience Center, Leusden (© The Art of Living Magazine, Jaro van Meerten).