Reuse to reduce

Vanaf morgen (vrijdag 14 april) ligt bij Jap Sam Books ‘Reuse to Reduce’ in de winkel. In dit nieuwe, 192 pagina’s dikke boek geven Josse Popma en Jan Willem ter Steege van Popma ter Steege Architecten (PTSA) toelichting en verklaring op hun filosofie en aanpak van circulair ontwerpen van gebouwen op basis van hergebruik van bestaande bouw- en constructiedelen.

‘No longer is a building a monument to one institution or person, and no longer is it a sink of materials. It is rather a celebration of what human beings have made until then, and an opening towards the possibility of new ways of living within the ruins and scaffolding we create today.’, aldus co-auteur Aaron Betsky in de nieuwe uitgave. Met zijn bijdrage breekt de voormalig directeur van het Nederlands Architectuur Instituut een lans voor de transitie naar een circulaire architectuur en schetst daartoe de betekenis en waarde van de ontwerpfilosofie en werkwijze van de twee hoofdauteurs, Josse Popma en Jan Willem ter Steege van Popma ter Steege Architecten (PTSA).

In Reuse to Reduce dragen beide architecten leerrijke voorbeelden aan van maatregelen die de ontwerper (lees vooral: architect) kan treffen om de footprint van een nieuw gebouw te verkleinen. Ze doen dat aan de hand van een project uit het eigen portfolio: BioPartner 5, een exemplarische exponent van het hergebruik van bestaande materialen voor de constructie, gevels en andere bouwdelen in een nieuw gebouw.

Zo is de hoofddraagconstructie van het 6.200 m2 grote onderzoeksgebouw BioPartner 5 grotendeels gebouwd met onderdelen van het (donor)skelet van het afgedankte Gorlaeus-laboratorium, even verderop in Oegstgeest. In totaal zo’n 165.000 ton oud thermisch verzinkt staal heeft, na demontage, inspectie, reiniging en opnieuw coaten, nieuw leven gekregen in BioPartner 5. Bovendien is de constructie zó opgezet en gedetailleerd dat ook déze constructie in de toekomst – indien nodig of gewenst – gemakkelijk uit elkaar kan voor hergebruik van de elementen in een nieuw project.

BioPartner 5 staat inmiddels te boek als het eerste ‘Paris Proof’-gebouw van Nederland. In dat licht is de case BioPartner 5 ook te zien als inspirerend voorbeeld van – om een deel van de subtitel aan te halen – ‘Architecture within a carbon budget’. In het boek doet de tweede coauteur, Mantijn van Leeuwen (Nibe) uit de doeken hoe je zo’n CO2-budget toepast in de architectuurpraktijk.

  • Reuse to Reduce. Architecture within a Carbon Budget. The case of BioPartner 5’ telt 192 pagina’s in softcover en is vanaf vrijdag 14 april a.s. verkrijgbaar via info@japsambooks.nl. De publicatie is tot stand gekomen met financiële steun van BioPartner Center Leiden, Universiteit Leiden, Gemeente Leiden en Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie.
  • Foto: René de Wit.