Bouwakkoord Staal zet opbouwfase in

Met de ratificatie van het Bouwakkoord Staal, jongstleden maart, is een belangrijke eerste stap gezet op weg naar het verder verduurzamen van staal in de bouw en infrastructuur in Nederland per 2030. Om de aspiraties van het ketenbrede convenant straks goed in de (staal)bouwpraktijk te brengen, is onlangs de ‘opbouwfase’ van start gegaan. Tot eind dit jaar werken multidisciplinaire teams aan roadmaps met handelingsperspectieven voor elk belangrijk stadium van het staalbouwproces, van ontwerp tot en met hergebruik.

Zo zijn er handelingsperspectieven in de maak voor bijvoorbeeld het ontwerpen in staal, het conserveren van staal en voor de fabricage en montage van staalconstructies en stalen gevel- en dakbeplating. De handelingsperspectieven bieden praktische aanbevelingen en richtsnoeren om de collectieve afspraken van het Bouwakkoord Staal in 2030 te verwezenlijken. Daarbij wordt ook ingegaan op de stand van de benodigde technologie (Technology Readiness Level), mogelijke belemmeringen en gewenste stimulansen.

Net als bij de totstandkoming van het convenant worden de handelingsperspectieven samengesteld met inbreng van duurzame koplopers: deskundige vertegenwoordigers van bedrijven en organisaties die al de benodigde kennis en ervaring in verduurzamen hebben opgedaan en dat graag delen.

Het werken aan de handelingsperspectieven gebeurt in multidisciplinaire teams. Elk team is zo geformeerd dat de beschikbare expertise van koplopers zo effectief mogelijk wordt benut. Zo nemen vooral architecten, constructeurs en detailengineers deel aan het ontwerpteam dat zich buigt over de perspectieven voor het duurzaam ontwerpen van draag- en afbouwconstructies.

Op dit moment zijn in totaal zeven teams operationeel. De zeven teams gaan vergezeld van een achtste ‘baseline’ team dat onder meer studeert op een geschikte methode voor het meten van de verbeteringen in milieuprestaties op weg naar 2030.

Op 15 juli, zo is de planning, worden alle handelingsperspectieven aangeboden ter openbare consultatie. Daarbij kunnen alle belanghebbenden en belangstellenden (tot 1 september) kennisnemen van de inhoud en desgewenst commentaar indienen. De publieke presentatie van de definitieve roadmaps en handelingsperspectieven is op de Staalbouwdag 2022, dinsdag 4 oktober a.s. in het AFAS Theater in Leusden.

De teams Bouwakkoord Staal (per 25 april 2022):

  • Foto: hergebruik van tweedehands staalprofielen bij de bouw van laboratorium-/bedrijfsgebouw Biopartner 5, Oegstgeest (Popma ter Steege Architecten, © René de Wit).