Op weg naar (nog meer) duurzame distributiecentra

Volgens de nieuwe Routekaart Logistiek van de DGBC is er volop perspectief voor het verduurzamen van logistieke vastgoed in ons land. Eén verduurzamingskans ligt voor het oprapen: zonnepanelen op de daken.

De Routekaart Logistiek is het resultaat van inspanning van de Werkgroep Logistiek van de DGBC (Dutch Green Building Council). Deze groep, geformeerd uit professionele opdrachtgevers, adviseurs, bouwers en gebruikers van logistiek vastgoed, zet zich in voor het verduurzamen en (daarmee) energiezuiniger en milieuvriendelijker maken van nieuwe en bestaande logistieke bedrijfsgebouwen.

Dat mag ook wel, want met zo’n 64 Petajoule per jaar neemt de categorie bedrijfsgebouwen ruim 25% van het totale energiegebruik door gebouwen in Nederland voor haar rekening, zo blijkt uit recente cijfers van Energie Centrum Nederland. In de totale Nederlandse energieconsumptie hebben de bedrijfsgebouwen een aandeel van 2%. Ondertussen schieten de nieuwe, en ook steeds grotere logistieke panden, mede door de vlucht van het online winkelen, als paddenstoelen uit de grond op bedrijventerreinen buiten de stad. In haar Marktanalyse Logistiek 2020 spreekt Savills Consultancy de verwachting uit dat het totale oppervlakte van opslag- en distributiegebouwen in ons land tot 2050 gaat verdubbelen. Het adviesbureau doelt daarbij op ‘lichte industriefuncties’ van minimaal 8 m hoog en met meer dan 5.000 m2 vloeroppervlakte.

Gek genoeg is er voor het verduurzamen van dit specifieke gebouwtype (nog) relatief weinig geregeld. Het Bouwbesluit 2012 stelt weliswaar voor alle gebouwen eisen aan energiegebruik en -besparing, maar voor nieuwe bedrijfshallen is een berekening van de EPG (Energieprestatie gebouwen) of een energielabel (nog) niet verplicht. Ook in de nieuwe regels voor BENG (Bijna EnergieNeutrale Gebouwen) blijven industriële en logistieke gebouwen onderbelicht. Voor bestaande bedrijfsgebouwen geldt vooralsnog uitsluitend de Wet Milieubeheer.

Daarentegen wordt het verduurzamen van nieuw en bestaand logistiek vastgoed wel weer in het zadel geholpen door de MIA-Vamil-regeling met de lijst van erkende maatregelen en de ambitie bij veel logistieke bouwprojecten om hoog te scoren in bijvoorbeeld BREEAM of LEED. Hieraan kan de Routekaart Logistiek worden toegevoegd.

Met de publicatie hoopt de DGBC het verduurzamen van logistiek vastgoed nadrukkelijker op de agenda van beleidsmakers te krijgen. Daarnaast wordt eigenaren en gebruikers van bedrijfshallen inspiratie en inzicht geboden in de verduurzamingskansen. Een bijbehorende online ‘Beslisboom’ maakt duidelijk welke (technische) gebouwgebonden maatregelen mogelijk en effectief zijn voor een specifiek pand na opgaaf van relevante projectgegevens.

Van alle opties blijkt de inzet van zonnepanelen even logisch als doeltreffend. Bedrijfsgebouwen hebben ‘standaard’ een groot en (vrijwel) plat dak, een geschikte basis voor zonnepanelen. Al bij gebruik van slechts 5% van de gemiddelde dakoppervlakte, kan het energiegebruik van het gebouw met de helft teruglopen, zo heeft werkgroeplid SADC (Schiphol Area Development Company) becijferd. Wordt 80% van de oppervlakte bedekt, dan is het gebouw energieneutraal en houdt zelfs energie over voor levering aan het net.

  • Foto: Logistiek.nl