Omgevingswet weer uitgesteld

Met de Omgevingswet wil ’t maar niet vlotten. Invoering van de nieuwe wet, al in 2016 aangenomen, wordt voor de vijfde achtereenvolgende maal uitgesteld. De inwerkingtreding is nu voorzien voor 1 januari 2024, heeft minister Hugo de Jonge (Ruimtelijke Ordening) de Tweede Kamer laten weten.

De Omgevingswet moet ruim 25 wetten voor de ruimtelijke ordening en leefomgeving gaan bundelen. Hierdoor wordt ’t bijvoorbeeld gemakkelijker om een bouwvergunning te verkrijgen. Het toetsen van vergunningaanvragen en het publiceren van verleende vergunningen gaat dan digitaal.

Eerder beoogde invoeringsdata, waarvan de meest recente op 1 januari van dit jaar, bleken steeds niet haalbaar omdat het nieuwe ICT-systeem nog niet stabiel en veilig genoeg zou zijn. Het ‘Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) kende nog ‘forse beperkingen’, aldus het Adviescollege ICT-Toetsing. Dat weerhield de Eerste Kamer ervan om de invoering te fiatteren.

Volgens het verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken is de digitale techniek nu wel op orde. Uitstel tot 1 januari volgend jaar is echter nodig om zowel het bevoegd gezag (gemeenten, provincies, waterschappen) als bedrijven in de bouw voldoende tijd te gunnen zich te prepareren op de toepassing van het systeem. Ook is wederom groen licht nodig van de Eerste Kamer om de wet, ditmaal per 1 januari 2024, in werking te laten treden.

Het voortdurende uitstel van invoering heeft de kosten van het ‘project Omgevingswet’ al flink opgevoerd. Met de invoering van het stelsel, vanaf 2024 en doorlopend tot 2029, zou volgens ramingen van adviesbureau KMPG inmiddels een totaalbedrag zijn gemoeid van 1,3 tot 1,9 miljard euro. Het uitstel werkt onder meer kostenverhogend omdat bestaande computersystemen langer in gebruik moeten blijven.

  • Foto: transformatie Werkspoorhal, Amsterdam (OZ Architects, © Homines Bouw).