Klaar voor gebruik: NTA Hergebruik constructiestaal

Het recyclen van staal is al duurzaam, het direct, opnieuw inzetten van bestaande onderdelen van staalconstructies helpt nog meer om de impact van de bouw op het milieu omlaag te brengen. Voor succesvol hergebruik van tweedehands staalconstructiedelen in de projectpraktijk ontbraken echter nog de benodigde eenduidige en praktische richtsnoeren. Nog dit voorjaar zijn ze er, vervat in de NTA 8713 Hergebruik van constructiestaal. Dinsdag 6 juni a.s. wordt deze nieuwe Nederlands Technische Afspraak gelanceerd en nader toegelicht.

De NTA 8713 is op initiatief van het Rijksvastgoedbedrijf en Bouwen met Staal ontwikkeld in samenspraak met vertegenwoordigers van alle disciplines binnen de Nederlandse bouwsector die het breder en verantwoord hergebruik van bestaande constructies en constructiedelen een warm hart toedragen en daarmee binnen hun werkveld al kennis en ervaring hebben opgedaan.

De nieuwe publicatie biedt opdrachtgevers, architecten, constructeurs, (staal)bouwers en circulaire slopers concrete, uniforme handreikingen voor het direct hergebruik van ‘oude’ elementen in een nieuw project. De aanbevelingen worden geboden voor elke ‘nieuwe levensfase’ van het gebruikte staal: van het toetsen van de kwaliteit en geschiktheid tot en met de verwerkbaarheid in de nieuwe constructie. De NTA sluit nauw aan bij de voorschriften in het Bouwbesluit 2012 en zijn toekomstige vervanger, het Besluit bouwwerken leefomgeving, en op de NEN-EN 1993, Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies.

Voor dinsdag 6 juni a.s. staat de officiële, openbare introductie van de nieuwe NTA op stapel. De uitreiking van het ‘eerste exemplaar’ wordt voorafgegaan door presentaties van onder meer Jille Koop van het RVB over de groeiende betekenis van circulariteit bij aanbestedingen. Over de NTA zelf nemen Suzanne Dietz (NEN) en Jan-Pieter den Hollander (Bouwen met Staal) het woord. Ze belichten de doelen, context en status van het normdocument en gaan nader in op de toepassing bij bouwprojecten.

U kunt de lancering van de NTA 8713 kosteloos bijwonen, na aanmelding via deze webpagina van Bouwen met Staal. Op die pagina vindt u ook het complete programma van de bijeenkomst. De locatie van samenkomst is passend: The Field in Leiden. Staalconstructie, dak, gevels, vloeren en interieur van dit circulair paviljoen zijn het resultaat van hergebruik van bestaande elementen.