Niet slecht, maar nog lang niet goed genoeg

Grote industriële ondernemingen in Nederland doen ’t beslist niet veel slechter dan hun tegenvoeters in andere Europese landen. Maar afgezet tegen de nationale klimaatdoelen hebben de bedrijven nog veel vorderingen te maken op het gebied van verduurzaming. Dat stelt de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) na vergelijkend onderzoek onder industriële bedrijven met CO2-intensieve productieprocessen.

In het onderzoek heeft NEa alle 264 Nederlandse bedrijven betrokken die vallen onder het Emission Trade System (EU ETS), het Europese emissiehandelssysteem. Volgens dit systeem dienen deze bedrijven, net als hun Europese collega’s, zogeheten emissierechten te kopen ter vergoeding van (het surplus aan) de CO2 die ze bij hun productieprocessen uitstoten.

Als nationale autoriteit brengt de NEa elk jaar van al deze Nederlandse ondernemingen de CO2-uitstoot in kaart. De uitstoot als gevolg van de productie van een vaste hoeveelheid product bij de Nederlandse bedrijven wordt vervolgens vergeleken met dezelfde uitstoot van de tien procent industriële bedrijven binnen Europa, ook gebonden aan het EU ETS, die het meest CO2-efficiënt opereren. Bij bijvoorbeeld staalfabrikanten wordt CO2-emissie per ton staal bekeken en vergeleken met de emissie van tien procent, schoonst opererende staalproducenten in Europa. Die tien procent is dan de basis voor de ‘benchmark’ van staal.

Bron: NEa.

Als geheel zit de Nederlandse industrie 13,8 procent af van de benchmark voor de industrie in Europa, constateert de NEa. ‘Als de Nederlandse industrie zou presteren op het niveau van de benchmark zou er 6,1 miljoen ton CO2 minder uitgestoten kunnen worden bij gelijke productie. Dat is bijna 15 procent van de totale uitstoot van de grote industrie’, stelt NEa-directeur Mark Bressers. De sectoren waar, ten opzichte van de benchmark, de meeste CO2 wordt uitgestoten, zijn olieraffinage, chemie en metaal.

Volgens het NEa zit de metaalsector in Nederland nog relatief dicht bij haar benchmark, maar de CO2-emissie blijft in vergelijking met andere sectoren vrij groot. Verduurzaming in de metaalsector zal dan ook een grotere impact hebben, aldus het NEa.

  • Foto: Tata Steel Nederland (© Fix Media).