Metaalbedrijven maken voortgang met MVO

Coronabeperkingen ten spijt, de deelnemers in het internationale MVO-convenant voor de Metaalsector hebben in het voorbije jaar progressie geboekt in het professionaliseren van hun beleid en acties op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Dat blijkt uit het jaarrapport 2020–2021 van het convenant.

In het MVO-convenant voor de Metaalsector hebben metaalbedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties elkaar gevonden om hun maatschappelijk verantwoord ondernemen in binnen- en buitenland op een hoger plan te brengen en misstanden op het vlak van mensenrechten en milieu te voorkomen dan wel te identificeren en aan te pakken. Voor de participerende metaalondernemingen werkt het convenant als hulpmiddel om –– bijvoorbeeld – invulling te geven aan de Europese wet tegen conflictmineralen. Deze wet, in 2021 in werking getreden, verplicht bedrijven die grondstoffen importeren, om onderzoek te doen naar de herkomst van die grondstoffen. Veel van deze bedrijven zijn MKB-metaalbedrijven die basismetalen en halffabricaten vervaardigen voor onder meer de bouw en de chemie-, automotive- en elektronica-sector.

Het convenant bestaat nu twee jaar. Sindsdien hebben negen internationaal georiënteerde metaalbedrijven zich aangesloten, waaronder Tata Steel en Wuppermann Staal Nederland. Zes van de negen deelnemers hebben het afgelopen jaar een internationaal MVO-beleid geformuleerd, zo wijst het jaarrapport uit. Zeven van de negen hebben tevens de voornaamste risico’s binnen het keten geïnventariseerd, als het gaat om gezondheid, veiligheid en milieu. Vooralsnog is ’t geen van de participanten gelukt om zelf te komen met een actieplan om deze risico’s het hoofd te bieden. Vandaar dat deelnemers hiervoor nu gezamenlijk optrekken.

Recycling van metalen is een van belangrijke aandachtspunten binnen het convenant. Sinds enkele jaren gaat steeds meer schroot naar landen buiten Europa voor de verwerking. De omstandigheden waaronder de verwerking aldaar plaatsvindt, brengen dikwijls extra risico’s met zich mee. Daarom heeft de werkgroep recycling van het convenant in 2021 de recyclingketen in kaart gebracht. In 2022 worden de resultaten van deze analyse ingezet voor een collectief verbeteringsproject.

De aangesloten partijen zijn dit derde convenantjaar begonnen met een nieuwe voorzitter, Tineke Lambooy. Als hoogleraar Ondernemingsrecht aan de Nyenrode Business Universiteit doet zij onderzoek op het gebied van ondernemingsrecht, corporate governance en -strategie en internationaal MVO. Voor de Europese Commissie heeft ze de afgelopen jaren studie gedaan naar ‘sustainability hotspots’ in internationale ketens. ‘Ik kijk er naar uit om met de bedrijven in het convenant samen te werken aan een duurzame en verantwoorde metaalsector’, aldus de nieuwbakken Voorzitter Metaalconvenant.