Koplopers bijeen voor roadmap

De consultatieronde is voorbij, het commentaar verwerkt, nu is ’t aan de koplopers van het Bouwakkoord Staal om de vrijwel definitieve roadmap met handelingsperspectieven voor het verduurzamen van staal in de bouw nog eens tegen het licht te houden, fijn te slijpen en te fiatteren voordat de definitieve versie wordt gepubliceerd. Dat doen dinsdagmiddag 22 november a.s. bij Damen Shipyards in Gorinchem.

Na de publieke presentatie op de Staalbouwdag 2022, 4 oktober jl. in het AFAS Theater in Leusden, is de concept-roadmap opengesteld voor commentaar door eenieder binnen en buiten de Nederlandse (staal)bouw die er belang of interesse in heeft. De consultatie heeft veel bruikbare opmerkingen, suggesties en adviezen opgeleverd, die na zorgvuldige weging zijn verwerkt. In Gorinchem gaan de koplopers de laatste puntjes op de i zetten voor een definitieve publicatie eind dit jaar.

Met de definitieve roadmap en handelingsperspectieven is de zogeheten opbouwfase van het Bouwakkoord Staal afgerond en dient zich het vervolg-stadium aan: de opschalingsfase. In deze fase, die naar verwachting begin 2023 van start gaat, worden de benodigde acties voorbereid en uitgevoerd om de roadmap en handelingsperspectieven te introduceren en implementeren in de vaderlandse bouwpraktijk, om de ambities van het Bouwakkoord Staal waar te maken.

Tijdens de koploperbijeenkomst wordt vooruitgeblikt naar deze cruciale fase. Welke initiatieven zijn (nog) nodig om de route naar verdere verduurzaming van staal in de bouw per 2030 succesvol af te leggen? Wat zijn daarbij de voorwaarden? En welke obstakels zouden daarvoor nog uit de weg moeten worden geruimd? Dat zijn vraagstukken die een eensluidend antwoord verdienen van het koplopers-collectief.

Wilt u ook meepraten, de 22ste? Meldt u dan hier aan als koploper Bouwakkoord Staal. Dan ontvangt u van de Bouwakkoord Staal-organisatie een uitnodiging voor (gratis) deelname. Ook wordt uw bedrijf/organisatie toegevoegd aan de koplopers-pagina van de Bouwakkoord-website. En u krijgt in het vervolg rechtstreeks de laatste editie van de Bouwakkoord-nieuwsbrief toegestuurd (bekijk hier het oktober 2022-nummer).

  • Foto: Damen Shipyards Group.