Europese regels voor duurzame bouw gesorteerd

Om de ambities van de EU Green Deal – ofwel Fit for 55 – te effectueren, is inmiddels een heel stelsel aan nieuwe, aangescherpte en aankomende Europese verordeningen en richtlijnen voor de gebouwde omgeving tot stand gekomen. DGBC heeft de meest relevante regels voor de bouw- en vastgoedsector nu overzichtelijk bijeengebracht in een nieuwe online publicatie.

Minimaal 55 procent reductie van uitstoot van CO2 per 2030 (ten opzichte van 1990) en 49 procent hernieuwbare energie in gebouwen per 2030. En eveneens uiterlijk in 2030 moet Europa de boeken ingaan als eerste klimaatneutrale continent ter wereld. De duurzaamheidsambities van Europese Unie, vastgelegd in het beleidsprogramma Fit for 55, zijn verstrekkend en hebben geresulteerd in een 17-tal nieuwe of herziene Europese verordeningen en richtlijnen die direct of indirect toepassing zijn op de bouw- en vastgoedsector binnen de aangesloten landen. De verordeningen en richtlijnen kennen elk hun eigen tijdpad voor inwerkingtreding en verdere implementatie, maar zijn ze wel onderling gerelateerd.

Welke regels van belang zijn voor de bouwsector en hoe ze zich tot elkaar verhouden, wordt duidelijk in een nieuwe online publicatie van DGBC (Dutch Green Building Council). In deze modulaire, digitale uitgave zijn de bouw-relevante ‘regulations’ en ‘directives’ overzichtelijk gerangschikt op de thema’s waar ze thuishoren: energie, emissiehandel en financiële verslaglegging.

Onder ‘energie’ vallen bijvoorbeeld de Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) IV en de direct daaraan verwante Energy Efficiency Directive (EED) en Renewable Energy Directive (RED). Onder de tab Emissiehandel is een zevental richtlijnen verzameld, waaronder het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) en de Energy Taxation Directive (ETD). ‘Verordening financiële verslaglegging’ ontsluit de regels waarin (ook voor de bouw) de verplichtingen op het gebied van financiële rapportage zijn verankerd, als onderdeel van het Sustainable Finance Program van de EU.

Bij elke richtlijn en verordening wordt een bondige toelichting gegeven op de doelen en doelgroepen, de status, en de betekenis en implicaties voor de bouw- en vastgoedbranche.

Net als de opzet is de naamgeving van de publicatie niet meer dan logisch: ‘Een overzicht van EU-beleid en de Nederlandse bouw- en vastgoedsector’. Klik hier.