Bedrijfsleven investeert meer in milieu

Steeds meer bedrijven trekken steeds meer geld uit voor behoud en verbetering van het leefmilieu, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Een kleine tien jaar geleden ging nog slechts 3,7 procent van de totale bedrijfsinvesteringen naar het milieu. Inmiddels is dat aandeel opgeklommen naar 14,2 procent in 2021.

Dat aandeel van +14% representeert een bedrag van 2,0 miljard euro dat bedrijven in Nederland het afgelopen jaar gezamenlijk in het milieu hebben gestoken. Bijna 95 procent hiervan (1,9 miljard) is besteed aan voorzieningen voor schonere energie en betere luchtkwaliteit, zoals windmolens, zonneparken, luchtfilters en katalysators.

Gezien over de periode 2012–2021 groeien de milieu-investeringen van het nationale bedrijfsleven flink door, ondanks de dips in de groeicurve in de jaren 2017, ’18 en ’19. Het investeringsvolume van 2021 is vergelijkbaar met dat van de jaren 2015 en 2016, eveneens ongeveer 2 miljard per jaar. Het jaar 2020 staat vooralsnog te boek als het topjaar. Toen bedroegen de investeringen 2,9 miljard euro. Het CBS voert deze piek in investeringen terug op grote milieuprojecten in dat jaar, zoals windmolenparken. Het geld kwam vooral van energiebedrijven, op de voet gevolgd door de chemie- en aardolie-industrie, de voedingsmiddelenbranche en de metaalsector. Deze vijf bedrijfstakken waren gezamenlijk goed voor 96 procent van de totale corporate milieu-investeringen in ons land.

Bron: CBS.

Staalbouw Kampen is zo’n bedrijf in de metaalsector dat geld over heeft voor het milieu. Om te voorzien in de eigen energiebehoefte, te besparen op energiekosten én CO2 neutraal te werken, heeft de onderneming het dak van het bedrijfspand toegerust met 660 zonnepanelen (zie hoofdfoto). Het zonnesysteem levert op jaarbasis zo’n 150.000 kWh energie, ruim voldoende voor de eigen bedrijfsvoering. Ook wordt nog eens reductie van 87.000 kg. geboekt op de CO2-emissie.

Een tweede voorbeeld: Rademakers Gieterij in het Drentse Klazienaveen, dat flinke energiebesparingen wil doorvoeren en haar gehele productieproces wil herinrichten op basis van de inzet van hernieuwbare energie. Daartoe heeft het bedrijf een energiebesparingsplan opgesteld en een warmte-terugwininstallatie in huis gehaald. Via deze installatie kan de restwarmte van de gietoven worden teruggewonnen voor het verwarmen van het bedrijfspand. Zo wordt op jaarbasis naar schatting 200.000 kubieke meter aardgas uitgespaard. De plannen en initiatieven vielen dermate in goede aarde bij de Provincie Drenthe, dat het college van Gedeputeerde Staten besloot Rademakers een subsidie van € 144.450 toe te kennen ter financiering van de plaatsing van de warmte-terugwininstallatie. Daarnaast is het bedrijf een lening uit het Energiefonds Drenthe toegekend.

  • Foto: Staalbouw Kampen. (Zonnegilde).