10 maart: lancering Bouwakkoord Staal

De afgelopen drie maanden heeft een selecte groep representanten van de diverse disciplines binnen de (staal)bouwsector, onder aanvoering van Jacqueline Cramer, er intensief aan gewerkt. Het resultaat van de inspanningen wordt donderdag 10 maart a.s. gepresenteerd: het definitieve Bouwakkoord Staal.

Het Bouwakkoord Staal is een convenant door en voor de staalbouwketen in ons land. Het akkoord bevat de keten-brede ambities en afspraken om, als keten, een even noodzakelijke als waardevolle bijdrage te leveren van de klimaattransitie. Daarbij gaat ’t om het terugbrengen van de emissie van CO2 tijdens de gehele levensduur van staal in de bouw, vanaf grondstoffenwinning tot en met recycling en hergebruik. Maar ook om het verminderen van de milieu-impact van andere risicovolle stoffen, het doorvoeren van energiebesparende maatregelen en het gebruik van hernieuwbare energie. Daarnaast moet het circulair ontwikkelen, ontwerpen en bouwen, op basis van hergebruik en herbruikbaarheid, een flink boost krijgen.

Donderdag 10 maart zijn vertegenwoordigers van de verschillende geledingen van de (staal)bouwbranche van de partij om het Bouwakkoord Staal van hun handtekening te voorzien. De plaats van handeling is gepast: het kantoor van IMd Raadgevende Ingenieurs in Piekstraat in Rotterdam-Zuid, dat door het vorig leven ging als fabriekshal.

De ondertekensessie wordt ingeluid door Jacqueline Cramer met een korte toelichting op de uitgangspunten, ambities en plannen van het akkoord. Over de betekenis van het akkoord en de verdere verduurzaming van staaltoepassingen in de bouw gaat Jacqueline in debat met het multidisciplinaire kwintet Aniek Averesch (Circulairstaal), Hans van den Berg (Tata Steel Nederland), Nardo Hoogendijk (Hollandia Infra), Henrik Hooimeijer (Rijkswaterstaat), Menno Rubbens (cepezedprojects).

U wilt de lancering van het Bouwakkoord Staal ook bijwonen? Dat kan, gratis, na aanmelden via deze webpagina. Daar vindt u ook het volledige programma van de bijeenkomst.

  • Foto: kantoor IMd Raadgevende Ingenieurs, Rotterdam (Ector Hoogstad Architecten / IMd, © Petra Appelhof).