Windparken gezamenlijk ontmantelen

De opgave is op dit moment nog niet zo urgent, maar over enkele jaren wordt ’t toch noodzakelijk om de dan inmiddels verouderde windparken op zee te ontmantelen. Sif Decom (een dochterbedrijf van Sif) en Ballast Nedam willen dat gezamenlijk gaan oppakken en hebben daartoe een Memorandum of Understanding ondertekend.

De voorbereiding op de ‘end of life’ fase van offshore windparken komt volgens de twee bedrijven beslist niet te vroeg. ‘Het hergebruik van staal uit buiten gebruik gestelde windmolenparken vormt een cruciale stap naar een duurzame en circulaire toekomst, waar oude monopiles worden omgezet in groene stalen platen voor nieuwe monopiles in offshore wind’.

Beide bedrijven willen het ontmantelen laten verlopen via een joint venture die turnkey-oplossingen kan leveren aan assetbeheerders. Binnen de samenwerking concentreert Ballast Nedam zich op alle offshore-activiteiten. Sif houdt zich bezig met het ontvangen en verwerken van alle gedemonteerde onderdelen voor verdere recycling of hergebruik.

Sif Offshore Foundations, opgericht in 1948, legt zich toe op ontwerp, fabricage en corrosiebescherming van funderingen van offshore windturbines. Het bedrijf beschikt in Nederland over twee productielocaties, in Roermond en op de Tweede Maasvlakte bij Rotterdam. De productiecapaciteit van het bedrijf bedraagt zo’n 220 kiloton per jaar, wat staat voor ongeveer 1.900 MW offshore energiecapaciteit. Met de beoogde uitbreiding van de locatie Tweede Maasvlakte kan de capaciteit per 2025 worden opgeschroefd naar 500 kiloton op jaarbasis, ofwel 3.000 MW offshore energiecapaciteit. Voor de bedrijfsprocessen wekt Sif haar eigen groene stroom op met behulp van een Haliade X-windturbine.

• Foto: Sif.