Op weg naar CO2-neutrale staalproductie

ArcelorMittal Belgium en het Nederlandse Perpetual Next werken samen om de CO2-emissie bij de staalproductie omlaag te brengen. Perpetual Next gaat de duurzame biokolen leveren voor de gefaseerde vervanging van de fossiele koolstofkolen die nu nog nodig is voor het fabriceren van staal in Hoogoven B.

Hoogoven B op het terrein van de staalonderneming in Gent is onlangs ingrijpend vernieuwd om het productieproces nog efficiënter en veiliger te laten verlopen, maar vooral ook om fors bij te dragen aan de reductie van CO2-uitstoot. In 2030 wil het bedrijf in Europa een vermindering van 30 procent hebben gehaald ten opzichte van 2018, om uiteindelijk in 2050 volledig CO2-neutraal te opereren. Dat past bij de ambities van de Green Deal van de EU en het eigen Climate Action Report. Daarom is de vernieuwde hoogoven geprepareerd op het gebruik van biokolen, als alternatief voor het huidige poederkolen. Vergeleken met fossiele kolen biedt biokolen perspectief op een CO2-reductie van 2,5 ton, per ton kolen.

Perpetual Next gaat de biokolen leveren, te starten met een eerste portie van 30.000 ton om daarna geleidelijk op te schalen naar 350.000 ton per jaar. Perpetual Next Conversions vervaardigt de biokolen met behulp van de zelf ontwikkelde torrefactietechnologie. Hierbij wordt biomassa uit FSC-gecertificeerde bossen omgezet in biokool door de ‘grondstof’ (biomassa) thermisch te raffineren. Dit proces geeft een biokool met dezelfde eigenschappen als fossiele kool; met een hoge energiedichtheid, evenzeer betaalbaar en bovenal hernieuwbaar.

‘Met de toepassing van onze technologie voor ArcelorMittal Gent ontsluiten we een nieuwe industrie om te helpen verder te verduurzamen.’, zegt Martijn van Rheenen, CEO Perpetual Next. ‘De biokool heeft dusdanig hoogwaardige eigenschappen dat deze een gedeeltelijke vervanging biedt voor fossiele steenkool in toepassingen zoals het productieproces van de staalindustrie. Naast het verminderen van de CO2-uitstoot van ArcelorMittal zelf, geeft deze stap de klanten van ArcelorMittal de mogelijkheid om hun zogenoemde scope 3-emissies te reduceren, in overeenstemming met het EU-programma ‘Fit for 55′’.

‘ We willen niet alleen onze CO2-voetafdruk verkleinen, maar ook onze afvalvoetafdruk – ons staalbedrijf heeft een roadmap naar nul koolstofemissies en nul afval. We doen dit stap voor stap, op een verantwoorde manier. Fossiele steenkool gedeeltelijk vervangen door biokool is zo’n stap.’

Manfred Van Vlierberghe, CEO ArcelorMittal Belgium.