Milieu-installatie maakt korte metten met PAK’s

Tata Steel Nederland heeft sinds maart 2022 een nieuwe milieu-installatie in gebruik bij de koudbandwalserij op het eigen bedrijfsterrein in IJmuiden.

De nieuwe installatie voorziet in afvang en verbranding van zogeheten PAK-stoffen, die vrijkomen bij de productie van het koudgevormd staal in de gloeiovens. PAK’s zijn polycyclische aromatische koolwaterstoffen die ontstaan bij thermische ontbinding (onvolledige verbranding) van organisch materialen bij hoge temperaturen. Ze kunnen vrijkomen bij vulkaanuitbarstingen of bosbranden, in (verbrandings)ovens, maar ook bij het stoken van houtkachels en open haarden en het aanbranden van voedsel. PAK’s kunnen irritatie van oog- en slijmvliezen veroorzaken en leiden tot kanker. Opname in het menselijk lichaam vindt voornamelijk plaats door het eten van verbrand voedsel en in veel mindere mate via de huid of de luchtwegen.

Bij de koudbandwalserij van Tata Steel vangt de nieuwe installatie via filters het overgrote deel van de PAK-stoffen af die ontsnappen bij het verwarmen van de rollen staal in de gloeiovens. Tijdens dit verhittingsproces stoot de wasolie op het oppervlak van de staalrollen PAK’s uit. De PAK-stoffen die aan de filters weten te ontkomen, worden alsnog door de naverbrander van de installatie omgezet in water en een fractie CO2.

‘Dankzij de nieuwe milieu-installatie stoot het gloeiproces in de koudbandwalserij geen schadelijke PAK-stoffen meer uit. Uiteraard houden wij deze verbetering vast, we laten regelmatig metingen uitvoeren en delen deze gegevens met het bevoegd gezag.’

Lisette Sierevogel, Bedrijfschef Koudbandwalserij, Tata Steel Nederland.

Ook bij de sinterfabriek staat de aanpak van PAK-stoffen op de rol. In deze fabriek worden fijne ijzerertsen, smeltmiddelen en eerder gebruikt staal ‘samengebakken’ tot vuistgrote brokken, waarna ze de hoogoven in kunnen. Momenteel wordt voor deze fabriek beproefd hoe de bestaande filters de PAK-stoffen nog beter uit de rookgassen kunnen halen als een ander type actief kool wordt ingezet. Komende maanden worden hiertoe de benodigde metingen uitgevoerd. Net als bij de koudbandwalserij zijn de metingen toebedeeld aan onafhankelijke externe bureaus.

De maatregelen bij de koudbandwalserij en de sinterfabriek tezamen moeten resulteren in een reductie van PAK-stoffen met bijna een derde. Een afname van in totaal 50 procent ligt het verschiet als je ze ziet als onderdeel van het ‘Pact tegen PAK’: het complete pakket aan maatregelen zoals de staalproducent ’t heeft vastgelegd in haar Roadmap Plus.

‘Wij blijven hard werken om ons uitgebreide verbeterprogramma ter waarde van 300 miljoen euro zo snel mogelijk te implementeren om zo de impact van onze processen op de leefomgeving fors te verminderen. De ingebruikname van deze milieu-installatie is daar een goed voorbeeld van.’

Hans van den Berg, CEO Tata Steel Nederland.