Koploper steekt nek uit voor waterstof

Maar liefst 3 miljoen euro trekt de provincie Noord-Holland uit voor de overstap van fossiele brandstoffen zoals aardgas en diesel op waterstof. Het geld vormt een (welkome) ondersteuning voor de industrie, havens, gemeenten en samenwerkingsverbanden binnen de provincie bij het opzetten en uitrollen van waterstofprojecten.

In de praktijk blijkt ’t vaak nog lastig om dergelijke projecten van de grond te krijgen, omdat de productie en de inzet van waterstof nog niet echt gangbaar zijn. Voor de eerste verkenningen van zo’n project en de latere uitvoering is doorgaans subsidie beschikbaar vanuit het Rijk en de Europese Unie. In de stadia daartussen blijven de plannen vaak hangen. De kosten-batenberekeningen zijn dan dikwijls al wel gemaakt, de vergunningaanvragen in voorbereiding, maar voor de verdere uitwerking van het plan ontbreekt het budget. Provincie Noord-Holland wil dat gemis compenseren via de subsidieregeling Waterstofprojecten Noord-Holland met in totaal 3 miljoen ‘in kas’. Via deze regeling kunnen waterstofprojecten in aanmerking komen voor financiële steun, variërend van 10.000 tot maximaal 250.000 euro.

Volgens Edward Stigter, gedeputeerde voor Klimaat en energie bij de provincie, komt de subsidieregeling als geroepen. In zijn optiek is waterstof vooral een uitkomst voor energie-intensieve processen binnen de industrie en in de transportsector. Bovendien biedt waterstof talrijke andere pluspunten en perspectieven, vindt Stigter:

‘Het gebruik van waterstof stoot niet alleen minder CO2 uit, het draagt tegelijkertijd bij aan een schonere lucht omdat het minder fijnstof en stikstof uitstoot, wat zorgt voor een gezondere leefomgeving. Bovendien levert de overgang nieuwe banen op, in de techniek én in de wetenschap. Daar dragen wij graag aan bij.’

Edward Stigter, gedeputeerde Klimaat en energie, IPO-bestuur en Subsidies, Provincie Noord-Holland.

Het aanvragen van subsidie voor waterstofprojecten kan vanaf 15 januari 2023 via het subsidieloket van de provincie Noord-Holland.

Meer over de visie en strategie van de provincie voor waterstof en groen gas.

• Provincie Noord-Holland is koploper Bouwakkoord Staal.

• Foto: Tata Steel Nederland. Ook deze ‘bewoner’ van de Provincie Noord-Holland schakelt per 2030 over op waterstof voor de productie van staal in IJmuiden.