Circulaire projecten geportretteerd

In ‘Het Rijksvastgoedbedrijf – Bouwen aan een Circulaire Toekomst’ heeft het Transitieteam Circulaire Bouweconomie de ‘expert opinions’ en actuele voorbeeldprojecten en pilots bijeengebracht van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Hiermee biedt de 34 pagina’s tellende publicatie een paktische handreiking aan eenieder die voornemens is – net als de RVB– ook circulair te ontwikkelen, ontwerpen en bouwen of dat al doet en er meer over wil weten.

In het boekwerk komt onder meer circulair-programmamanager Crystal Ririassa van het RVB aan het woord over nut en noodzaak van circulair bouwen en renoveren in het kader van de klimaatadaptatie. Eduard van Ravensberg van het Ministerie van Defensie laat zich samen met RVB’s Bert Albers uit over de duurzame transformatie van de vastgoedvoorraad van het departement die zich de komende 20 jaar gaat voltrekken.

Het leeuwendeel van de uitgave is echter voorbehouden aan circulaire bouwprojecten, uitgevoerd in opdracht van het RVB, die recent hun beslag hebben gekregen. Zo zijn beschrijvingen opgenomen van de integrale renovatie van het kantoor Rijkswaterstaat in Haarlem, de verbouwing en de herinrichting van Rijkskantoor Graadt van Roggenweg in Utrecht.

Vanzelfsprekend komt de Tijdelijke Rechtbank Amsterdam eveneens over het voetlicht. Dit gebouw is ontworpen, gebouwd en inmiddels – na 5 rechtbankjaren in de hoofdstad – alweer gedemonteerd voor toekomstige re-montage als onderwijs- en bedrijfsgebouw op het Science Park in Enschede. Het Rijksvastgoedbedrijf verstrekte indertijd de opdracht tot Design, Build, Maintain & Remove (DBMR) aan het gelegenheidsconsortium DPCP, geformeerd uit aannemer Du Prie en ontwikkelaar (en koploper Bouwakkoord Staal) cepezedprojects. Het demonteren en remonteren gebeurt in opdracht van circulair sloper Lagemaat.

In de augustuseditie van het vakblad Bouwen met Staal, artikel ‘Onzichtbare footprint’, blikt Menno Rubbens van cepezedprojects terug op de demontage van de Tijdelijke Rechtbank in Amsterdam en vooruit op de remontage in Enschede.

‘Al is het nog altijd een zaak van pionieren, ontdekken en durven, circulair bouwen is echt met een opmars bezig’.

Annet Bertram (Directeur-Generaal, Rijksvastgoedbedrijf).
  • ‘Het Rijksvastgoedbedrijf – Bouwen aan een Circulaire Toekomst’. De uitgave is gratis als PDF te downloaden van de website van cepezed.
  • Foto’s: entreegebied met hoofdtrap van de Tijdelijke Rechtbank tijdens gebruik in Amsterdam (rechts) en bij demontage (cepezed | Lucas van der Wee).